Kabineansatte vrede over SAS-ændring

CAU’s formand, Merete Scheel, og SAS’ koncerndirektør for drift, Flemming Jensen, ved reception sidste år. Foto: Åge Jakobsen.

CAU’s formand, Merete Scheel, og SAS’ koncerndirektør for drift, Flemming Jensen, ved reception sidste år. Foto: Åge Jakobsen.

FLYSELSKABER: SAS opsiger overenskomst for de 147 tvangsoverflyttede kabineansatte til SAS’ Cimber-selskab. Deres fagforening ønsker sagen behandlet i Dansk Arbejdsgiverforening eller Arbejdsretten. SAS koncerndriftsdirektør siger: ”De bliver ved med at være SAS ansatte og har samme betingelser som piloterne” 

Fronterne mellem fagforeningen for SAS’ kabineansatte i Danmark, Cabin Attendants Union, CAU, og flyselskabet er netop blevet trukket skarpere op. Det skete da SAS i torsdags, ifølge CAU’s hjemmeside, ”endeligt tonede rent flag og viste, hvad hele Cimber-fidusen går ud på: At omgå overenskomsten med CAU. SAS/Cimber har meddelt CAU, at CAU’s overenskomst er frasagt i Cimber.”

CAU’s hjemmeside skriver: ”SAS påstår, at da 147 medlemmer af CAU 1. marts på papiret blev ansat i Cimber, var der tale om en virksomhedsoverdragelse.”

CAU’s formand, Merete Scheel, siger: ”Vi kan ikke anerkende virksomhedsoverdragelsen, hvis eneste formål, efter CAU’s mening, er, at omgå vores overenskomst. Kabinepersonalet er eneste personalegruppe, som blev overdraget til Cimber – hverken piloter, basepersonale eller administrativt personale blev overdraget. Heller ingen fly blev overdraget til Cimber – dem ejer SAS stadig. Vi opfatter Cimber-fidusen som en ren skuffe-manøvre, hvor Cimber på papiret leaser flyene af SAS for så at lease dem tilbage til SAS.”

Ifølge CAU skal det tvangsoverdragne kabinepersonale ”stadig møde på arbejdet samme sted og i de samme uniformer. SAS skal stadig stå for at planlægge de kabineansattes flyvninger ligesom lønadministration også fremover er i SAS,” hedder det.

Merete Scheel siger: ”Lykkes det SAS at bruge loven om virksomhedsoverdragelse til at omgå vores overenskomst, vil vejen ligge åben for enhver arbejdsgiver til at gøre det samme: Køb et lille tomt selskab med en billig overenskomst og flyt alle medarbejderne over i det nye selskab – og vupti, kan man med et trylleslag sænke medarbejdernes løn, vilkår osv.”

CAU vil gennem foreningens hovedforbund, FTF, anfægte SAS’ ageren med frasigelsen af overenskomsten og bede om at få sagen løst ved et såkaldt fællesmøde i Dansk Arbejdsgiverforening.

Kan parterne her ikke blive enige, kommer et mæglingsmøde, før sagen eventuelt ender i Arbejdsretten, oplyser CAU, hvis krav er, at CAU’s overenskomst fortsat skal være gældende – også for de 147 overflyttede kolleger.

I en kommentar til udtalelserne fra CAU, sagde SAS’ koncerndirektør for driften, Flemming Jensen, søndag til standby.dk: ”Det er helt normalt, at en overenskomst ved virksomhedsovertagelse opsiges inden for tre uger. Men de 147 CAU-medlemmer har fået helt de samme betingelser som piloterne. CAU-medlemmerne har fået deres nuværende løn med over, de får overenskomsten kørt videre til 2017 og fortsætter derefter på SAS-vilkår så længe de er medlem i CAU. De bliver altså ikke stillet ringere, end hvis de var blevet ved med at flyve CRJ-flyene i SAS-regi.”

SAS har flere gange understreget, at selskabet ikke har planer om at flytte andre fly end de 12 CRJ-fly over i Cimber-selskabet. CRJ-flyene er mindre jetfly til regionale ruter.