Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DK-CAMP, har overtrådt konkurrenceloven. Det har nu udløst en bøde på 300.000 kroner fra Bagmandspolitiet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Pressefoto: DK-Camp.

Kartelbøde til campingforening fra bagmandspolitiet

”Det er den samme paragraf der er overtrådt som også vedrører karteller,” siger Konkurrencestyrelsen efter DK-Camp med cirka 230 danske campingpladser, har fået stor bøde.

For at undgå en egentlig retssag om overtrædelse af konkurrenceloven, har DK-Camp, Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, accepteret bøde på 300.000 kroner fra Bagmandspolitiet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det er sket i en årrække via...