Danske Bank og Nordea har haft en meget høj overskudsgrad ved valutaomveksling, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Arkivpressefoto fra Danske Bank.

Konkurrenceråd: Urimeligt høje valutatillæg i banker

De to største banker skal sænke deres valutatillæg, ”der har været urimeligt høje.” Konkurrencerådets formand ”opfordrer andre banker sikre, at deres valutatillæg ikke er for høje.”

”Vi har i nogen tid været opmærksomme på, at flere banker har øget det valutatillæg, som opkræves, når man betaler med kort i udenlandsk valuta. Efter omfattende undersøgelser af de to største bankers (Danske Bank og Nordea, red.) valutatillæg har de nu fået påbud om at sænke det.

Og jeg vil da opfordre andre banker til at sikre sig, at deres valutatillæg heller ikke er for høje.”

Det siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi som forbrugere kan stole på, at vi ikke betaler urimeligt meget for at bruge vores betalingskort, når vi skal køber noget i udenlandsk valuta. Det er afgørelsen her netop med til at sikre.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at Danske Bank og Nordea Danmark i perioden fra 2016 til 2019 overtrådte betalingsloven ved at fastsætte “urimeligt høje priser for betalinger med Visa/Dankort i udenlandsk valuta (valutatillæg). Konkurrencerådet påbyder bankerne inden fire måneder at nedsætte valutatillæggene, så de ikke længere er urimeligt høje.”

Ikke i et rimeligt forhold til omkostningerne
Efter en klage fra Forbrugerrådet Tænk, over stigningen i bankers valutatillæg, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen set nærmere på en række bankers tillæg.

Undersøgelserne viste sig at være ganske omfattende, og styrelsen valgte derfor i første omgang at undersøge landets to største banker, Danske Bank og Nordea. Begge banker hævede i 2017 deres valutatillæg fra 1 til 1,5 procent af købsbeløbet for brug af Visa/Dankort i Europa og fra 1,5 til 2 procent for brug af Visa/Dankort uden for Europa.

Konkurrencerådet skriver i pressemeddelelsen, at man vurderer, at de to bankers valutatillæg ikke står i et rimeligt forhold til omkostningerne. Rådet har i vurderingen blandt andet lagt vægt på, at begge banker har haft en meget høj overskudsgrad ved valutaomveksling.

Forbudt med urimelige priser og avancer
Ifølge betalingsloven må banker eller andre betalingstjenesteudbydere ikke anvende urimelige priser og avancer på brug af Visa/Dankort i udenlandsk valuta. Det vil sige, at bankernes priser og avancer ikke må være højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver som uafhængig myndighed en række bestemmelser inden for betalingsområdet. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tilsyn efter betalingsloven.

Valutatillæg på Visa/Dankort er bankens gebyr for at veksle danske kroner til udenlandsk valuta, når en forbruger benytter kortet i udlandet eller handler i en udenlandsk netbutik.

Typisk har banker i Danmark et valutatillæg i størrelsesordenen en-to procent. Et valutatillæg på 1,5 procent vil således betyde, at en forbruger, der køber for et beløb svarende til 1.000 kroner i en udenlandsk forretning eller netbutik, skal betale 15 kroner i valutatillæg, for at der kan hæves danske kroner på forbrugerens konto til betalingen.

Samlet set løber banksektorens indtægter fra valutatillæg op i et trecifret millionbeløb, hedder det i pressemeddelelsen.

Relaterede artikler:

SAS-kunder kan få værdi af vouchers i kontanter

Ukraine-krigen kan give dyrere pakkerejser

Rejsebureauer risikerer ”sindssygt store bøder”