Økonomisk nedtur for broer

Selskabet, som er ejet af staten, meddeler, at sidste års overskud på 155 millioner kroner i år ventes reduceret til nul. Det sker, selv om der fortsat kører flere biler over broerne, for væksten i brugen er halveret i forhold til sidste år, skriver business.dk.

 

Adm. direktør i Sund & Bælt, Leo Larsen, siger, at halvårsresultatet er et overskud på 44 millioner kroner før reguleringer og skat, hvilket svarer til forventningerne, men man frygter at den økonomiske udvikling vil dæmpe væksten i andet halvår yderligere og påvirke årsresultatet.

 

Brugerne skal dog ikke, ifølge Fyns Amts Avis, frygte højere brotakster foreløbig.

Skrevet af Flemming Juul