Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterer den nye aftale, hvor et flertal i Folketinget afsætter over otte milliarder kroner til at støtte blandt andet erhvervslivet og kulturen. Linkedinfoto fra Erhvervsministeriet.

Milliarder i nye hjælpepakker til turismeerhvervet

Folketinget forlænger og udvider kompensationspakker til blandt andet kongrescentre, hoteller og Rejsegarantifonden. ”Pakken har både fornuftige elementer og mangler,” vurderer Dansk Erhverv.

Et flertal i Folketinget er blevet enige om at forlænge de nuværende kompensations- og garantiordninger frem til den 31. januar næste år.

Hele aftaleteksten kan ses via link sidst i denne artikel.

Blandt ændringerne i forhold til de hidtidige aftaler er, at kompensationsordningen for faste omkostninger udvides, så adgangskravet til omsætningsnedgangen nedsættes fra 35 til 30 procent. Samtidig hæves den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder til 90 procent.

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst ti deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet, hedder det i teksten.

Virksomheder, der oplever en stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger.

Virksomheder der reelt er tvangslukkede får også mulighed for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning.

Fokus på MICE, hoteller og Rejsegarantifonden
Blandt aftalens punkter er et med overskriften ”Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder.”

Her står blandt andet: ”Aftalepartierne noterer sig, at en række erhvervsmæssige aktiviteter aflyses eller ikke holdes som følge af COVID-19-restriktioner. Som følge heraf må en række virksomheder anses for de facto tvangslukkede.

Dette gælder allerede for dele af nattelivet, men bør fremover også gælde for blandt andet messeaktivitet. Aftalepartierne er derfor enige om, at sådanne aktiviteter bør omfattes af Sundhedsministeriets bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger,” står der i teksten.

Aftalepartierne er også enige om, ”at forlænge rejseselskabernes mulighed for at trække på garantiordningen for Rejsegarantifonden. Aftalepartierne er derudover enige om, at den afsatte tabsramme på 300 millioner kroner i Rejsegarantifonden forlænges og derved dækker lån optaget indtil den 31. januar 2021.”

Et andet punkt i aftalen handler om turisme og hoteller. Her står der blandt andet: ”Manglende likviditet og en svækket soliditet er pt. den helt centrale udfordring i turisme- og oplevelseserhvervet. Genstartsfonden på tre milliarder kroner i regi af Vækstfonden, bør derfor indrettes så den også kan omfatte større, forbrugerrettede virksomheder, herunder i hotel- og restaurationsbranchen.”

Dansk Erhverv: Fornuftige elementer og mangler
I en kommentar til aftalen, skriver erhvervsorganisationen Dansk Erhverv i en pressemeddelelse blandt andet:

”Der er gode elementer i den netop indgåede aftale om blandt andet kompensation til restriktionsramte virksomheder, men desværre også flere mangler.”

Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, siger: ”Vi har i Dansk Erhverv netop efterlyst, at der kom lidt længere lys på. Altså, at aftalen rakte ind i næste år, så virksomhederne ved, hvad de har at holde sig til og kan planlægge derefter. Det er nu sket, og det er godt.”

Ikke nok hjælp til hoteller og restauranter
Brian Mikkelsen påpeger, at aftalen ikke indeholder nok og konkret hjælp til hotellerne og restauranterne, som netop har været allerhårdest ramt af coronakrisen.

”Hoteller og restauranter er i særklasse hårdt ramt af krisen og restriktioner, og vi kan allerede nu sige, at der er plads til forbedringer. Vi vil nu studere aftalen nærmere og i dialog med vores medlemmer kortlægge, hvor det giver bedst mening at sætte ind med justeringer. Men der bliver behov for at se på loft over støtte og en mere tilgængelig dvaleordning, hvor man kan nedlukke dele af sin virksomhed,” siger Brian Mikkelsen.

HORESTA tilfreds med større redningskrans
HORESTA er tilfreds med, at der nu er smidt en større og mere solid redningskrans i vandet.

”Denne aftale udbygger kompensationsmodellerne. De forlænges. Flere kommer med. Der gives mere kompensation. Det er positivt. Aftalepartierne har præsenteret en lang række tiltag, der kommer vores erhverv til undsætning,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA, i en kommentar.

HORESTA glæder sig over, at hjælpepakkerne nu skrues sammen på en måde, så den danske stat udnytter EU’s støttemuligheder maksimalt.

På flere andre områder er ønsker fra blandt andre HORESTA blevet hørt, noterer brancheforeningen: ”Forliget genåbner den såkaldte momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og styrker virksomhedernes lånemuligheder. Derudover arbejdes der videre med et varslingssystem og endelig indkaldes der til forhandlinger om udbetaling af de sidste to ugers feriepenge.”

Her er linket til hele aftaleteksten, klik her:

Relaterede artikler:

Regeringen opfandt seksdagesreglen uden at spørge eksperter

”Booking.com leger julemand med vores penge”

Offentlige annulleringer koster hoteller millioner