”Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer,” lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup, der også er turismens minister. Pressefoto: Keld Navntoft.

Minister efterlyser mere investering i dansk turisme

NYTÅRSKOMMENTAR: ”Mens der i København og Aarhus investeres i nye hoteller, er investorerne mere tilbageholdende, når vi taler om kystturismen,” skriver erhvervsminister Simon Kollerup.

Af erhvervsminister Simon Kollerup (A)

Danmark skal have en ambitiøs national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Strategien skal ramme en balance, hvor turismens positive effekter for væksten og beskæftigelsen går hånd i hånd med udviklingen af grønne og klimavenlige tilbud til turisterne.

Det skal vi, fordi turismen er et væksterhverv med stor betydning i mange dele af Danmark. Det er ikke kun indtægterne fra turisterne, der skaber en mærkbar effekt.

Turisme har også en stor betydning for mange af de mindre lokalsamfund i form af arbejdspladser, og fordi turisternes efterspørgsel er med til at opretholde et kundegrundlag til for eksempel detailhandlen, de lokale restauranter, kulturtilbuddene og tilgængelige naturoplevelser.

Turisme bidrager på den måde både til, at vi rent økonomisk har noget at leve af i Danmark, men også til meget af det, der giver vores liv indhold – det, der giver os livskvalitet.

Vi skal derfor fortsat have vækst i dansk turisme, men samtidig med blik for, at turismen også kan have negative konsekvenser for blandt andet miljø, natur og de lokales hverdag. Det er derfor, vi skal have en national strategi, der både har fokus på, hvordan vi kan have fortsat vækst i dansk turisme og på, hvordan væksten bliver bæredygtig.

Om at udvikle turismen i pagt med naturen
Regeringens ambition med den nye strategi er, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turistdestinationer. Det handler om klima og grønne løsninger – om at udvikle turismen på en måde, der er i pagt med naturen.

Men det handler lige så meget om social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Om at tage ansvar for, at turismen udvikles på en måde, der harmonerer godt med de lokalmiljøer, hvor turisterne færdes. Og om at skabe arbejdspladser så turismen bidrager til en stærk dansk økonomi og dermed vores velfærd.

“Der er jo ikke skønnere i Heiligenhafen end i Søndervig”
En konkret udfordring for dansk turisme, jeg for eksempel er meget optaget af, er finansiering i landdistrikterne.

For mens der i København og Aarhus investeres massivt i for eksempel nye hoteller, er investorerne mere tilbageholdende, når vi taler om kystturismen.

Men når man i Nordtyskland kan tiltrække investorer og skabe et helårsprodukt, så skal vi selvfølgelig se på, om det ikke også kan lade sig gøre her i Danmark. Der er jo ikke skønnere i Heiligenhafen end i Søndervig – snarere tværtimod.

Væksten i dansk turisme må og skal derfor være bæredygtig fremover. Både fordi vi kan se, at for eksempel miljøvenlige og bæredygtige hensyn kommer til at betyde mere og mere for turisterne i fremtiden, og fordi konkurrencen om gæsterne allerede er hård.

Bæredygtighed bliver formentlig et parameter, som turisterne simpelthen bare forventer er på plads. Samtidig kan vi se, at folk der interesserer sig for bæredygtighed i højere grad anser Danmark som et attraktivt land at holde ferie i. Den mulighed skal vi da gribe og bruge til at vise den måde, vi har indrettet os som samfund.

Så nu trækker vi i arbejdstøjet, og tegner i løbet af det næste år stregerne for en ny turismestrategi. Vi skal have afklaret vores vækstmuligheder og udfordringer for det danske turismeerhverv.

Vi skal udvikle konkrete initiativer til at styrke dansk turisme. Og vi skal finde pejlemærker for bæredygtig vækst i dansk turisme, der balancerer hensynene til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og bidrager til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Jeg håber på et bredt og konstruktivt samarbejde. For skal vi nå i mål med så ambitiøs en strategi, kræver det samspil mellem private og offentlige aktører i det år, der er sat af til arbejdet.

Denne nytårskommentar er den femte og sidste på STANDBY.dk i jule- og nytårsperioden. De øvrige var fra de administrerende direktører i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, Katia K. Østergaard fra Horesta samt Jan Olsen fra VisitDenmark.

Relaterede artikler:

Turismesæsonen udvides til gavn for Danmark

Turister i Danmark sætter igen overnatningsrekord

Dansk turisme byder ny minister velkommen