Ministerkritik af Københavns Lufthavn

alsie-express-i-CPH”Jeg forventer lufthavnen nu leverer, hvad den lover,” siger transportministeren. 10 måneder efter lufthavnen indførte fælles sikkerhedskontrol og dermed længere ventetid for indenrigsrejsende, skal den nu bringes ned.

Antallet af indenrigsrejsende i Københavns Lufthavn er ikke stort – af lufthavnens sidste år 26,6 mio. passagerer, fløj de 1,6 mio. indenrigs.

Med udgangen af marts sidste år ændrede lufthavnen, efter aftale med de to største flyselskaber, SAS og Norwegian, bl.a. infrastrukturen, så der fremover kun er én central sikkerhedskontrol. Før havde indenrigsrejsende deres egen i Terminal 1. Men i marts blev sikkerhedskontrollen i T1 lukket og alle henvist til den centrale sikkerhedskontrol.

Ikke så gennemtænkt, mente iagttagere – for ganske vist kom der to spor mere i den centrale sikkerhedskontrol, men der var tre spor i indenrigs, og lufthavnens passagertal stiger med ca. én mio. om året…

Sammenlægningen har ofte givet lange ventetider ved den fælles sikkerhedskontrol. Så nu prøver Københavns Lufthavn igen at justere.

”Det har længe været et politisk ønske, og nu lancerer Københavns Lufthavn en pendlerpakke, der reducerer ventetiden i sikkerhedskontrollen,” skriver lufthavnen og tilføjer: ”For at få pendlerlivet til at fungere, er det afgørende, at vejen gennem Københavns Lufthavn er hurtig og effektiv, det har længe været et politisk ønske. Københavns Lufthavns nye pendlerpakke med initiativer skal forbedre forholdene for indenrigspendlerne.”

Transportminister Hans Chr. Schmidt siger i en bittersød kommentar i pressemeddelelsen fra lufthavnen:

”Det er godt, at der nu iværksættes initiativer, som ifølge Københavns Lufthavn vil gøre det lettere for fly-pendlerne. Forbedrede vilkår er et stort ønske fra pendlerne, har jeg fået bekræftet på møder, jeg har deltaget i med lufthavnene i bl.a. Aalborg, Billund og Bornholm. Det vigtige for mig er, at brugerne af Københavns Lufthavn kommer til at opleve forbedringerne – og jeg forventer at lufthavnen leverer det, de stiller i udsigt med de nye initiativer, at ventetiden i sikkerhedskontrollen som lovet nedbringes og at passagerne generelt får forbedret service.”

Københavns Lufthavn oplyser, at man ud over transportministeren også har været i dialog med de danske flypendlerforeninger. Efter disse drøftelser har lufthavnen udarbejdet flere initiativer. Om dem siger lufthavnens adm. direktør, Thomas Woldbye: ”Da vi sidste forår sammenlagde inden- og udenrigstrafikken, fik de indenrigsrejsende generelt bedre vilkår i Københavns Lufthavn, og vi har set tilfredsheden stige blandt størstedelen af de rejsende. Det blev lettere at skifte fra inden- til udenrigsfly, og der blev bedre adgang til metro og tog, som over 60 pct. af de indenrigsrejsende benytter.”

”Desværre, fortsætter Thomas Woldbye, har særligt pendlerne været frustrerede, da de oplever en mere uforudsigelig vej gennem lufthavnen. Med pendlerpakken ønsker vi at lette hverdagen for de mange pendlere.”

Videre hedder det fra lufthavnsdirektøren: ”Når mange tusinde skal igennem sikkerhedskontrollen, kan der være ventetid. Derfor ansætter vi nu 20 ekstra mand til sikkerhedskontrollen for at sænke ventetiden, så hovedparten af passagererne venter under 5 minutter, og man kan regne med at vente maksimalt 15 minutter.”

Et af initiativerne er et nyt digitalt pendlerkort, som giver pendlerne mulighed for at komme hurtigere til sikkerhedskontrollen når der er kø. Pendlerkortet udstedes i testperiode af pendlerforeningerne til deres medlemmer.

Der kan ses mere om den nye pendlerpakke på Københavns Lufthavns hjemmeside under pressemeddelelser.