Der blev sidste år holdt 193.000 møder på cirka 750 danske mødesteder, antallet af mødedeltagere nåede 7,8 millioner og møderne skabte en omsætning på 26 milliarder kroner, viser ny omfattende analyse. Foto: Kim Wyon, VisitDenmark.

Møder i Danmark for 26 milliarder kroner

Mødemarkedet i Danmark omsatte sidste år for 26 milliarder kroner, viser ny brancherapport. Tallet er en stigning på 25 procent siden 2010, hvor omsætningen på området senest blev opgjort.

Der blev sidste år holdt 193.000 møder på danske mødesteder, og antallet af mødedeltagere nåede 7,8 millioner. Møderne skabte en omsætning på det kommercielle mødemarked i Danmark på 26 milliarder kroner, herunder med blandt andet 1,5 millioner hotelovernatninger.

Det viser en ny omfattende analyse udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med blandt andet MeetDenmark, Horesta, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Center for Regional- og Turismeforskning.

Rapporten ”Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark” belyser det danske mødemarked, herunder kapacitet, volumen, økonomi og hvilke møder, der bliver holdt i hele Danmark. Hele rapporten kan ses på VisitDenmarks hjemmeside.

Omsætningen på MICE-markedet i Danmark sidste år er en stigning i omsætningen på 25 procent siden 2010, hvor den seneste tilsvarende analyse så dagens lys.

Kongresser og virksomhedskonferencer tegner sig stort set for hele stigningen. Andre typer møder, for eksempel messer og udstillinger holder status quo, viser analysen.

Generelt er antallet af udenlandske deltagere i møder i Danmark steget. Det var sidste knap 2,6 millioner udenlandske mødedeltagere til arrangementer i Danmark, næsten 928.000 flere end i seneste analyse fra 2010.

Glad erhvervsminister
”Erhvervs- og mødeturismen er et vigtigt forretningsområde i dansk turisme. Og det er meget positivt, at vi kan konstatere fremgang og udvikling i form af et stigende døgnforbrug blandt mødedeltagerne og en positiv udvikling i mødeomsætningen. Mødeturismen skaber værdi for Danmark ved at styrke danske virksomheders internationale netværk og profilerer vores virksomheder og forskningsmiljøer. Det er blandt andet på den måde, at vi skal lykkes med at tiltrække flere udenlandske talenter til Danmark,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Højt forbrugende internationale mødeturister
Den internationale konkurrence om mødeturisterne er stigende. Det skyldes blandt andet, at dette turistsegment har det højeste gennemsnitlige døgnforbrug.

Således har en gennemsnitlig mødedeltager et døgnforbrug på 2.470 kroner, en stigning på 23 procent siden 2010 (13 procent justeret for inflation).

Ser man på de udenlandske overnattende deltagere til kongresser og konferencer, er der endnu flere penge at hente. Justeret for inflation er deres døgnforbrug steget med 24 procent siden sidste analyse og runder nu 4.190 kroner. I alt var der sidste år 1,5 millioner hotelovernatninger i forbindelse med møderne i analysen.

Vigtigt med øget kendskab til Danmark som MICE-destination
I konkurrencen om det lukrative mødemarked er det vigtigt, at der etableres et øget kendskab til Danmark som destination, pointerer VisitDenmark.

”Det kendskab er med til at påvirke, om man har lyst til at komme hertil Danmark til møde. Under overskriften ”In Denmark, everything is closer” har vi fokus på mad og dansk livsstil med blandt andet hygge og cykler, så kommunikationen af Danmark som mødedestination tager udgangspunkt i Danmarks brand,” siger administrerende direktør Jan Olsen fra VisitDenmark.

Internationale kongresser driver væksten
Over halvdelen af omsætningen på det danske mødemarked stammer fra virksomhedskonferencer kongresser, som er et stort fokusområde for det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark:

”Væksten i omsætningen på det danske mødemarked drives af kongresser og virksomhedskonferencer, som alene i 2017 omsatte for 14,6 milliarder kroner i Danmark. Kongresserne er en attraktiv forretning, og det kræver en langsigtet og målrettet indsats af de danske destinationer at vinde værtskaber,” siger Birgitte Hee Olesen, formand for MeetDenmark, der har sekretariat hos Wonderful Copenhagen.

Fakta om analysen
Møder, der indgår i analysen, samler minimum 10 personer i mindst fire timer om et fagligt formål på et mødested, der udlejer lokaler mod betaling.

Mødemarkedets samlede omsætning består af mødeomkostninger + deltagerforbrug. Mødeomkostninger defineres som mødearrangørens samlede omkostninger i forbindelse med afholdelsen af mødet.

Der blev i 2017 afholdt knap 193.000 møder på landets godt 750 danske mødesteder. De fleste var endagsmøder. Kun otte procent af møderne varede tre dage eller længere.

Udenlandske mødedeltagere bidrog med 9,8 milliarder kroner, svarende til 38 procent af mødemarkedets samlede omsætning.

Relaterede artikler:

København får kæmpekongres til 150 millioner kroner

CWT fastholder London som største kongresby

Stor møde- og kongresmesse i Malmø