Statens Naturhistoriske Museum i København havde sidste år stor succes med udstillingen Dinosaurernes Konge. Foto: Frederik Wolff Nisbeth Teglhus for Statens Naturhistoriske Museum.

Museum lander overskud tre år i træk

Statens Naturhistoriske Museum i København havde sidste år 288.000 gæster til navnlig udstillingen Dinosaurernes Konge. Museet har ikke fået tilskud under corona-restriktionerne.

De flotte besøgstal, midt i en coronatid, var med til at give Statens Naturhistoriske Museum sit tredje år i træk med et positivt økonomisk resultat tre år i træk.

I en pressemeddelelse skriver museet, at det i 2019, året før coronakrisen, havde et overskud på 4,4 millioner kroner. I 2020 endte overskuddet, trods corona-relaterede nedlukninger, på 1,1 millioner kroner, mens der for 2021 forventes et overskud på over to millioner kroner.

Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum, siger i pressemeddelelsen:

”Corona-nedlukningerne har været hårde for museerne, der netop lever og ånder gennem de mange besøgende, og i perioder har det da også været lidt udfordrende for os at navigere rent budgetmæssigt. Især fordi vi – i modsætning til de fleste andre museer – ikke har modtaget ekstra tilskud i forbindelse med corona-restriktionerne. Så meget desto mere er der grund til at glæde sig over de gode tal, der er med til at sikre, at vi har en bæredygtig økonomi.”

Mennesket og naturen
Ud over Dinosaurernes Konge var et af sidste års store trækplastre på Statens Naturhistoriske Museum den årlige udstilling Wildlife Photographer of the Year, der kommer fra Natural History Museum i London.

”Kombinationen af en god oplevelse samtidig med, at der formidles faktuel viden om en række af de emner, der optager os alle – klimakrise, tab af biodiversitet og håbet for en bæredygtig fremtid – har været kernen i en række af de seneste udstillingssuccesser,” siger museumsdirektør Peter C. Kjærgaard og tilføjer:

”Men uden besøgende kan man have nok så mange gode udstillinger, det gælder for os og for landets øvrige museer. Jeg vil derfor sige tak til alle de mange gæster, der besøgte os i 2021, men også komme med en opfordring til at man husker at besøge museerne, når kulturverdenen åbner op igen i år.”

Samler naturhistorien i et nyt nationalt kraftcenter
Museets gode økonomi og de høje besøgstal lover godt for den nye museumsbygning, der sammen med Botanisk Have og det tidligere Geologisk Museum på Øster Voldgade samler naturhistorien i et nyt nationalt kraftcenter for formidling af naturhistorisk viden, oplyses det.

Peter C. Kjærgaard siger: ”Vi har budgetteret med et besøgstal på cirka 400.000 om året, når vores nye museumsbygning åbner i slutningen af 2024. Men meget tyder på, at vi havde været tæt på målet allerede sidste år, hvis vi ikke var blevet ramt så hårdt af de fire måneders Corona-nedlukninger og skrappe restriktioner på antallet af besøgende.

De seneste tre år har givet os de bedste år nogensinde i museets levetid. Derfor er jeg overbevist om, at det nye museum, med en samlende fortælling om mennesket og den natur, der omgiver os, kommer til at blive et nyt, internationalt fyrtårn i det danske kulturudbud,” siger museumsdirektøren.

Neandertalerne er på vej
I slutningen af april åbner museet efter planen udstillingen Neandertaler – en særudstilling om vores nærmeste slægtninge, der uddøde for cirka 40.000 år siden. Udstillingen, der kan opleves indtil 19. februar 2023, er et samarbejde med Moesgaard Museum ved Aarhus.

Samlet består Statens Naturhistoriske Museum af Botanisk Have, Zoologisk Museum på Østerbro i 1970 og udstillingsbygningen på Øster Voldgade, der før var kendt som Geologiske Museum. I dag bruges bygningen til museets særudstillinger.

Når museet genåbner efter de nuværende corona-restriktioner, kan publikum opleve fotoudstillingen Wildlife Photographer of the Year indtil den 29. maj i år.

Relaterede artikler:

Attraktioner skal fylde mere i dansk markedsføring

De 19 topscorere i de danske destinationsselskaber

Danske attraktioner mistede 11 millioner besøgende

De ti danske attraktioner med færrest besøgende