Dansk turisme er i vækst, der kommer flere turister og de bruger flere penge – det giver blandt andet nye arbejdspladser. Arkivfoto fra VisitDenmark, Kim Wyon.

Ny dansk turismerekord

Sidste år var der 53,9 millioner turismeovernatninger i Danmark – en halv million mere end rekorden fra 1993. Dansk turisme står bag 161.000 jobs, skriver VisitDenmark i årsberetning.

Dansk turisme satte flere rekorder i 2018. For første gang nåede antallet af registrerede turismeovernatninger op på 53,9 millioner, tre procent flere i 2017, og for sjette år i rap var der vækst – der forventes også vækst i år.

Det fremgår af VisitDenmarks netop udsendte årsberetning for 2018.

Her noteres det blandt andet, at de udenlandske overnatninger trækker væksten i positiv retning. 27,6 millioner udenlandske overnatninger blev det til i 2018, den hidtidige rekord var fra 1993 (efter den tyske genforening) og godt en halv million lavere.

Tallene for 2018 er ikke klar, men i 2017 var turismeomsætningen i Danmark 128 milliarder kroner. Det er 28 milliarder kroner flere end i 2014 – og skyldes især, at turisterne bruger flere penge end tidligere.

Og så står turismen i Danmark bag cirka 161.000 arbejdspladser, hovedparten er uden for hovedstaden, oplyser VisitDenmark. Arbejdspladser der ikke kan eksporteres.

Tilfreds bestyrelsesformand
I sine kommentarer i årsberetningen skriver VisitDenmarks bestyrelsesformand, Allan Agerholm, der til daglig er koncernchef for BC (Bella Center) Hospitality Group blandt andet:

”Turisme er i rivende udvikling, Globalt som her i Danmark. Levestandarden stiger rundt om i verden, folk bliver mere veluddannede, og som en naturlig forlængelse af den voksende velstand, kommer lysten til at besøge andre lande.

En særlig fordel ved turismen er, at den skaber arbejdspladser over hele landet, og at det er arbejdspladser, der bliver i Danmark. I VisitDenmark har vi i disse år et særligt fokus på også at markedsføre Danmark i skuldersæsonerne, det vil sige på hver side af sommer-højsæsonen.

Hvis vi i højere grad kan gøre Danmark til en helårsdestination, vil det bidrage til at sikre en turisme, der skaber arbejdspladser året rundt samt grundlag og livskvalitet for befolkningen rundt omkring i Danmark.

I de senere år har vi også set en stor stigning i turistovernatningerne i skuldersæsonen, både i hovedstaden, men også i kyst- og naturområderne hvor vi har fået cirka 1,5 millioner flere turistovernatninger i skuldersæsonen siden 2013.

Samtidig har vi de senere år set en stor stigning i døgnforbruget hos de udenlandske turister. Det er steget med cirka 60 procent fra 2014 til 2017,” konstaterer Allan Agerholm.

VisitDenmarks bestyrelsesformand, Allan Agerholm, er til daglig koncernchef for BC (Bella Center) Hospitality Group. Arkivfoto.

Vigtigt med samarbejde
Videre skriver bestyrelsesformand Allan Agerholm i sine bemærkninger:
”Destinationsudvikling gavner både turismen og mulighederne for de lokale borgere, der får udviklede by-, kyst- og naturmiljøer.

VisitDenmarks prognose for 2019 regner med en vækst på 2,25 procent i år. Dermed er der lagt op til en vækst i antallet af overnatninger for syvende år i træk.

Men hvis vi kigger på målsætningen for 2025 fra Det Nationale Turismeforum om tre procents gennemsnitlig årlig vækst, ligger vi i underkanten af målsætningen. Endvidere løber lande som Holland, Tyskland og Sverige fra os med højere vækstprocenter.

Endvidere er det meget vigtigt med et rigtig tæt samarbejde i branchen. Gennem samarbejde gør vi kagen større – vi bliver ikke samlet set rigere af at flytte rundt på den samme turist fra den ene kommune til den anden.

Det er helt afgørende, at vi koordinerer og sammentænker vores forskellige indsatser imod det fælles mål at få flere turister til Danmark. Det gør vi blandt andet ved at binde alle de store og små unikke steder, oplevelser og stemninger på destinationerne sammen i en fælles Danmarks-fortælling. Og det gør vi ved at videndele i branchen om data og nye indsigter om turisternes adfærd både før, under og efter rejsen.

Vi håber, at den nye erhvervsfremmereform for turismen, med færre og større destinationer, kan være med til at øge den samlede sammenhængs,- kompetence- og ressourcekraft. Det er altafgørende med et tæt samarbejde om turismen, og at vi bruger ressourcerne effektivt og øger effekten i forhold til at tiltrække flere udenlandske turister til Danmark. Vi skal have alle de unikke fantastiske fortællinger fra hele Danmark i spil på en koordineret måde,” lyder det fra bestyrelsesformanden.

Relaterede artikler:

Nye regnemetoder ændrer dansk turismestatistik

USA og Indien giver dansk turisme størst vækst

Danmark mister svenske turister