Ny lov for pakkerejser vedtaget

TURISME: Danmarks Rejsebureau Forening har i mere end seks år arbejdet med lovforslaget, som i går endelig blev vedtaget. Den giver både forbrugerne og rejsebranchen bedre vilkår.

I går blev forslagene til en ny pakkerejselov og rejsegarantifondslov 3. behandlet i Folketinget og vedtaget. Rejsegarantifondsloven af et enigt Folketing, og pakkerejseloven uden Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

At de to partier valgte at stemme imod, var mere af principielle årsager end af modstand mod ændringerne, der giver forbrugerne bedre beskyttelse fremover ved køb af rejser. Til grund for lovforslaget ligger et ‘totalharmoniseringsdirektiv’, hvor EU-medlemslandene enkeltvis ikke har mulighed for at øge beskyttelsen af forbrugerne, og de to partier vil ikke lade sig ‘diktere af EU’.

I august sagde afdelingschef og advokat i Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), Jakob Hahn, til standby.dk: ”De nye regler skaber en bedre og bredere forbrugerbeskyttelse, og den danske rejsebranche sikres samtidig mere lige konkurrencevilkår i forhold til udenlandske konkurrenter. Lovudkastet gør delvist op med nogle af de eksisterende regler, der har skabt ulige konkurrencevilkår for danske rejseudbydere i forhold til deres europæiske og internationale konkurrenter. Samtidig vil de foreslåede ændringer ikke gøre forbrugerbeskyttelsen ringere. DRF er blandt andet glade for, at det med den nye lov fremover bliver muligt for erhvervsdrivende at aftale, at et køb af en rejse ikke er omfattet af lovens regler.”

Erhvervsrejsende har oftest via deres firma rigtig gode rejseforsikringer eller kreditkortaftaler, der dækker dem og har derfor ikke brug for den lovpligtige forbrugerbeskyttelse, den nuværende pakkerejselov foreskriver.

Træder i kraft 1. juli
“DRF har som bekendt arbejdet intenst med lovforslaget i mere end seks år, og resultatet, som det ser ud nu, kan vi bestemt være meget tilfredse med. Mange af vores synspunkter og ønsker er der taget højde for og delvist medtaget i lovarbejdet både i Bruxelles og efterfølgende herhjemme. Der er selvfølgelig plads til forbedringer og stadig en række uafklarede spørgsmål, men i det store hele står vi med et lovforslag, hvis indhold er væsentligt bedre for den danske rejsebranche og de danske forbrugere, end hvad vi i sin tid blev stillet i udsigt, da Kommissionen kom med sit første udkast til ny lovgivning på dette område i 2012,” skriver DRF i en pressemeddelelse tirsdag.

Loven træder i kraft 1. juli 2018, og DRF er i gang med at revidere de almindelige betingelser, som forventes klar i løbet af februar. Der ville også blive arrangeret kurser, hvor ændringerne vil blive gennemgået.

Relaterede artikler:

Dobbelt så mange i Rejsegarantifonden

Nye rejsebranchelove giver store forandringer

Ny lov kan ruinere rejsebureauer