Ny passagerrekord i danske lufthavne i 2016

LUFTFART: I 2016 fløj ca. 17,3 mio. passagerer fra danske lufthavne. Der er rekord og en stigning på 8,5 pct. i forhold til 2015, oplyser Trafikstyrelsen. Københavns Lufthavn havde 84 pct. af de i alt 15,4 mio. afrejsende passagerer.

I 2016 rejste ca. 1,4 mio. flere passagerer fra danske lufthavne end i 2015. Væksten er primært sket inden for udenrigstrafikken med stigning på ca. 1,3 mio. I alt fløj ca. 15,4 mio. passagerer ud af Danmark i 2016. Største destination var Storbritannien med ca. 1,9 mio. flypassagerer fra Danmark.

Indenrigstrafikken havde i 2016 ca. 1,9 mio. passagerer, hvilket er det højeste antal siden 2011.

Trafikstyrelsens tal omfatter kun passagerer, der fløj fra danske lufthavne – tallet i de danske lufthavne er reelt ca. det dobbelte, da der formentlig kom det samme antal passagerer flyvende til Danmark. Alene Københavns Lufthavn havde sidste år 2,4 mio. flere passagerer, afrejsende, ankommende og transitpassagerer.

De tre største lufthavne i Danmark – København, Billund og Aalborg – havde alle rekordmange passagerer i 2016.

Væksten i de tre lufthavne var hhv. 9,2 pct., 6,4 pct. og 3,5 pct. De tre lufthavne havde tilsammen ca. 97 pct. af alle afrejsende passagerer i 2016 fordelt på 84 pct. fra København, ni pct. fra Billund og fire pct. fra Aalborg.

Bornholms Lufthavn havde sidste år også passagerrekord med ca. 138.000 afrejsende passagerer og vækst på 4,5 pct. fra 2015 til 2016. Også de øvrige mindre lufthavne, Aarhus, Karup og Sønderborg, så sidste år vækst i rejsende på mellem 2,6 og 14 pct., oplyser Trafikstyrelsen.

Set over en tiårig periode fra 2007 til 2016 er antallet af afrejsende flypassagerer fra danske lufthavne steget ca. 33 pct., en vækst på ca. 4,3 mio. passagerer.