Øget paskontrol rammer hver 5. flypassager

Arkivfoto fra Københavns Lufthavn – før lufthavnen sidste år fik ni selvbetjente paskontroller.

LUFTFART: ”Politiets udvidede paskontrol kan i travle perioder give lange køer, længere transfertider, risiko for mistede flyforbindelser og forsinkede flyafgange,” frygter Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør.

Lufthavnen skal investere 700 mio. kr. pga. ændringen – flyselskaberne får regningen.

Fra 7. oktober tilslutter Danmark sig det nye EU-krav om 100 pct. kontrol af pas mellem Schengen- og ikke Schengenlande. Det rammer i Københavns Lufthavn omkring hver 5. passager – over seks mio. årlige rejsende, der fra København flyver til ikke-Schengen lande som f.eks. Storbritannien, USA og Tyrkiet.

Den nye EU-forordning om øget kontrol ved Schengen-grænserne betyder, at også statsborgere fra EU-landene, der rejser ind eller ud af Schengen-området, skal have scannet deres pas. Det skal bl.a. sikre, om passet er ægte, og at dets indehaver ikke er eftersøgt.

”Københavns Lufthavn bakker selvfølgelig op om stærkere grænsekontrol. Men når politiets paskontrol i Københavns Lufthavn skal udvides så markant, kan det ikke klares med de nuværende bygninger. Vi bliver nødt til at bygge ud,” siger pressechef i Københavns Lufthavn Kasper Hyllested, til standby.dk.

”Derfor bliver Københavns Lufthavn nødt til at ændre planer for den nye Finger E, byggeriet begyndte i januar i år, samt at udvide Terminal 3 airside, som vi er i gang med at projektere. Det fordyrer disse projekter, og da der skal bygges i hjertet af lufthavnen, øger det omkostningerne.”

På den korte bane vil Københavns Lufthavn etablere midlertidige løsninger, så politiet kan håndtere opgaven med at foretage 100 pct. paskontrol fra 7. oktober.

Københavns Lufthavns samlede investeringsbudget blev tidligere i år øget, så lufthavnen nu forventer at investere over 1,2 milliarder kr. om året i udbygning lufthavnen. Heri indgår også udvidelsen af paskontrollen.

”Vi er i gang med at tegne og regne på konstruktionerne. De 700 mio. kr. er vores estimat for ”pas-byggerierne.” Det inkluderer de midlertidige foranstaltninger, vi kommer til at etablere på kort sigt, samt de permanente løsninger i fingrene i C, E og F,” siger Kasper Hyllested.

22 Schengen-lande – plus fire andre

Finger C er i dag det primære ikke-Schengen område i Københavns Lufthavn. Herfra afgår fly til f.eks. Storbritannien, USA, Tyrkiet, Thailand, Singapore, Dubai og Qatar, alle er uden for det europæiske Schengen-samarbejde. Finger F, CPH Go, er Københavns Lufthavns såkaldte lavpristerminal, der bl.a. også har flyvninger til Storbritannien, men den kommende Finger E, der forventes klar i 2019, får også flyvninger ud af Schengen.

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over dem deltager også Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

”At skabe plads til øget paskontrol (bokse, politiets øgede personale, opmarchområde etc.) kræver væsentlig mere plads end der er i dag, og det er ikke umiddelbart muligt blot at udvide. Det kræver komplicerede løsninger, og det er dyrt,” siger Kasper Hyllested og fortsætter: ”Samtidig skal der bygges midt i lufthavnens hjerte – uden at det generer driften og de rejsende, hvilket også øger omkostningerne markant til bl.a. natarbejde, afskærmning, fase-byggeri etc. Vi er ikke færdige med at designe løsningerne, og derfor har vi heller ikke endnu konkrete beregninger.”

Politiet: vi skal nok være klar

Chef for politiet i Københavns Lufthavn, politiinspektør Steen Pedersen, sagde i fredags i artikel på standby.dk: ”Vi er 7. oktober 100 pct. klar til at tjekke alle pas for rejsende mellem Schengen og ikke Schengen-landene. Vi har ansat flere civile til at hjælpe med grænsekontrollen og har nu over 100 civile ansatte. Men ja, fra oktober bliver sagsbehandlingen nogle sekunder længere.”

Sidste år fik politiet i Københavns Lufthavn ni nye selvbetjente pas-scannere, der bl.a. kan bruges af statsborgere på over 18 år fra Schengen-landene.

Passagererne skal betale

Lufthavnen får frem til 2019 den nævnte ekstra udgift på ca. 700 anslåede mio. kr. til øgede faciliteter så politiet kan scanne alle pas på passagerer mellem Schengen- og ikke Schengen lande.

I en kommentar for nylig om problematikken, lød det fra Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør, Henrik Peter Jørgensen, bl.a.: ”De nye regler gælder også politiets grænsekontrol i Københavns Lufthavn. Det betyder, at den systematiske paskontrol med elektronisk aflæsning af pas og check op mod en række databaser udvides til at omfatte et meget stort antal rejsende gennem lufthavnen.

Politiets udvidede kontrolindsats medfører, at mange flere pas skal checkes, og at procestiden for hvert pascheck vil blive markant forlænget. Det vil kræve en meget omfattende udbygning af faciliteterne til politiets grænsekontrol i Københavns Lufthavn.”

Videre hed det fra Henrik Peter Jørgensen: ”Politiets udvidede paskontrol kan i perioder frem til 2019 medføre øget ventetid for passagerne. I de mest travle perioder vil der være risiko for lange køer, længere transfertider samt risiko for mistede flyforbindelser for de rejsende og flere forsinkede flyafgange.

De kommende byggerier vil være ganske komplicerede, da de skal gennemføres i områder med intensiv daglig drift. Det økonomiske estimat for tilbygningerne til politiets paskontrol er i størrelsesorden 700 mio. kr. frem til 2019. Det vil resultere i øgede lufthavnstakster for flyselskaberne i de kommende år.”

Men laves et ikke-videnskabeligt regnestykke, så havde lufthavnen sidste år lidt ca. 29 mio. passagerer; afdrages de 700 mio. kr. over tre år, 2017, 2018 og 2019, og har lufthavnen i snit 30 mio. rejsende om året, i alt 90 mio., så betyder det under 10 kr. ekstra for hver flybillet, kan standby.dk regne ud.

Fra Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør, Henrik Peter Jørgensen, lød det endvidere bl.a.: ”Københavns Lufthavn vil i tæt samarbejde med politiet og Trafikstyrelsen afbøde de værste konsekvenser for de rejsende. Københavns Lufthavn er særlig bekymret for ventetiderne og driften i spidsbelastede perioder, herunder efterårsferien i år og den travle sommer næste år, mens paskontrollen foregår i de midlertidige faciliteter.”