PATA får flere medlemmer

pata generalforsamling 2013

Fra årets generalforsamling i PATA Danmark med hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne. Fra venstre Mical Ambæk, Pia Nørrehvedde, mødets dirigent, Lars Thykier fra DRF, Karin Gert Nielsen, Tina Toft, Morten Balk, Lene Guldmann og June Nielsen.

Det går godt for den største forening i den danske rejsebranche, PATA, en forkortelse for Pacific Asia Travel Association. Mens foreningen ved generalforsamlingen sidste år havde 101 privatmedlemmer, er tallet nu 130. Antallet af firmamedlemmer er vokset fra 72 sidste år til 85. Det oplyste PATA Danmarks formand, Karin Gert Nielsen, ved fredagens generalforsamling, der i år blev holdt på Nordens største hotel, Bella Sky, ejet af Bella Center.

Generalforsamlingen havde samlet 70 medlemmer. De kunne bl.a. i formandens beretning høre, at foreningen står foran en momsregistrering, og at der på en ekstraordinær generalforsamling næste måned skal vedtages nogle ændringer i de hidtidige vedtægter.

Mest markant af disse er, at PATA Danmark nu åbner for medlemskab af internationale leverandører. Ønsker f.eks. Vietnams Turistråd et medlemskab uden at have kontor i f.eks. Norden, kan turistrådet nu blive internationalt medlemsleverandør for 500 dollars om året.

”Vi er glade for vores medlemsfremgang, men bestyrelsen forudser muligheden for at faldende antal – bl.a. hvis rejsebureauer slås sammen. Derfor ønsker vi en stærkere tilknytning til internationale leverandører,” sagde formand Karin Gert Nielsen efterfølgende til standby.dk

De andre kommende vedtægtsændringer omfatter, at PATA Danmark skifter regnskabsår så det følger kalenderåret, ligesom der skal ændres i, hvornår bestyrelsesmedlemmerne er på valg. To andre nye punkter i den kommende ændring af foreningens bestemmelser er, at dagsordenen på generalforsamlingen også skal indeholde et punkt om bestyrelsens forventninger til det kommende år, samt et budget for samme.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen til Karin Gert Nielsen (Atlantic Link), Tina Toft (FDM Travel), Flemming Sonne (Thai Airways), Pia Nørrehvedde (Profil Rejser), Camilla Kjær Breilev (Gouda Rejseforsikring) samt Lene Guldmann (Billetkontoret).

Nyvalgt til bestyrelsen blev Micky Maceiras fra Norwegian, mens Claus Pedersen fra Rezidor blev nyvalgt som suppleant.

Bestyrelsen bestod i forvejen af Morten Balk (Lufthansa), Mical Ambæk (Kales Airline Service, der bl.a. repræsenterer Sri Lankan Airlines og Vietnam Airlines) samt June Nielsen fra InterTravel.

PATA’s kommende arrangementer kan ses på foreningens hjemmeside; i den mere afslappede afdelingen tæller de f.eks. en golfturnering for rejsebranchen i september (vinderne skal spille finalen i Thailand), læs mere på danishtravelgolf.dk, samt PATA’s største årlige begivenheden – de to langrute-workshops i oktober i hhv. Billund og København.