Permanent tilladelse til at køre med IC4

ic4Trafikstyrelsen har givet permanent tilladelse til DSBs kørsel IC4-togene, men i første omgang højst med 140 km/t i løvfaldsperioder.

Det sker efter Havarikommissionen har konkluderet, at togenes bremser fungerede, som de skulle, da et tog i november 2011 kørte forbi et stopsignal. Siden har togene fra juli 2012 måttet køre på midlertidige tilladelser, skriver avisen.dk.

”Med baggrund i Havarikommissionens rapport har Trafikstyrelsen den 30. august givet tidsubegrænset ibrugtagningstilladelse til IC4”, hedder det på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Havarikommissionen konkluderer, at bremserne lever op til gældende normer, men at disse ikke er dækkende for de forhold, togene kan møde i den daglige drift.

Trafikstyrelsen vurderer, at ’det er dokumenteret, at IC4 bremser fuldt tilstrækkeligt under normale forhold. Det er dog ikke dokumenteret, at IC4 er i stand til at bremse fuldt tilstrækkeligt fra maksimumhastigheden under forhold med glatte skinner’.

Det betyder, at togene i første omgang kun må køre 140 km/t i løvfaldsperioden fra 1. oktober til 30. november, og resten af året med tophastighed på 180 km/t.

Begrænsning gælder, til DSB dokumenterer, at IC4 kan bremse ’på linje med alle andre nyere europæiske tog’.