Problem med EU-beslutning

Begge selskaber ærgrer sig over, at man ikke tidligere kendte til de mulige kompensationsordninger, hvor for eksempel SAS led et tab på op mod 350 millioner kroner og sammen med de øvrige flyselskaber i Skandinavien vil fortsætte diskussionen med regeringerne for at få klarlagt, hvilke kompensationsmuligheder, der kommer i spil, siger SAS kommunikationschef Mikkel Thrane til business.dk. 

Cimber Sterling hæfter sig ved, at alle ser ud til at overleve, men kritiserer, at man ikke har mulighed for at konkurrere på lige fod med selskaber i andre lande efter askeskyen er overstået. 

Adm. direktør Jacob Krogsgaard fastslår, at selskabet har haft ekstraordinært mange omkostninger ved at følge reglerne. Han henviser til, at flyselskaberne i Sverige har fået støtte og han anser det for uhensigtsmæssigt at selskaber i Danmark skal stilles dårligere end naboerne. 

Han er også utilfreds med, at selv om EU-landene har erkendt, at det er forkert at pålægge flyselskaberne det fulde ansvar for hjemtransport af strandede passagerer, når der er tale om force majeure, afviser man at behandle den overståede situation og nøjes med kun at vurdere mulige situationer i fremtiden. 

Jacob Krogsgaard er af den opfattelse, at der ikke kunne opnås enighed i EU-regi, fordi en række sydeuropæiske flyselskaber kunne fortsætte driften, mens flyselskaberne i for eksempel Danmark hørte til blandt de hårdest ramte.

Nu er det op til de enkelte lande at finde løsninger. SAS vil gennem sammenslutningerne AEA og IATA arbejde for at finde fælles løsninger for branchen, løsninger som er fair og ikke konkurrenceforvridende. 

EU-Kommissionen vil udarbejde retningslinjer for national kompensation til brancheselskaberne, som ifølge transportkommissær Siim Kallas, har lidt tab på 18,6 milliarder kroner som følge af askeskyen.

Skrevet af Flemming Juul