Rejsemesserne under forandring

”Branchen er klar til nytænkning, og at de ønsker at blive taget alvorligt,” siger projektdirektør for Reiselivsmessen 2012 i Oslo, Merete Falch.
”Efter flere år med faldende udstillerantal på de traditionelle rejsemesser i Norden, har branchen tydeligvis siddet i venteposition og ventet på noget nyt. Messerne er også i fremtiden en vigtig arena for leverandører og publikum. Det er her, kunden kan “føle” produktet an før køb, og det er her branchen træffer ligesindede i en ellers travl hverdag, hvor internettet har taget over som største salgskanal", siger Merete Falch til boarding.no.
I går kunne den norske rejsemesse præsentere sin nye strategi, og desuden vise Aftenpostens store rejselivsundersøgelse, som forklarer købsmønstre, trends og rejsestruktur. At rejsebranchen svarer positivt igen på de nye tiltag, viser det allerede store antal tilmeldte udstillere til Reiselivsmessen 2012.
Herhjemme har også Ferie-messen i Bella måttet gentænke strategien for messens kommende 30. år grundet faldende udstillertilslutning.
”Vi har fokus på ”keep it simple” – hele vejen rundt,” siger Malina Hye til Stand By.
Hun har siden 1. januar arbejdet som Sales Group Manager i Bella Center og er dermed spydspids for det team på seks salgsmedarbejdere, der skal gentænke den store ferieudstilling, der næste år kan fejre 30 års jubilæum.
Og efter dette års halvtomme messehaller har der været behov for at få ryddet op og tænke om. Derfor er bl.a. navnet på rejsemessen ændret:
”Navnet ”Ferie & Fritid i Bella” favner en bredere målgruppe – det er hele familien Danmark, vi vil have fat i. Desuden favner navnet alle udstillersegmenterne,” forklarer Malina Hye om navneændringen.
Desuden er næste års mantra ”Stærke oplevelser – stærke priser”, og der lægges op til, at udstillerne skal ”vise” sine destinationer på messen frem for at fortælle om dem – og udstillerne skal have mindst ét stærkt messetilbud til gæsterne.
Messens markedsføringstrategi er ligeledes ændret, og der er bl.a. indgået et mediesamarbejde med Stand By, ligesom Bella intensiverer annonceringen i lokalaviser op til messen samt udnytter sociale medier. 
I 2012 vil hallerne være segmenteret anderledes, så der dermed opnås en større synergi imellem dem. 
”Og vi rydder op. Dvs. at de udstillere, som ikke ønsker at overholde tematiseringen, ikke kan deltage på messen,” forklarer Malina Hye.
Standlejepriserne er næsten halveret fra 1.445,- til 895,- pr. m2 (plus mængderabat ved køb over 36 m2). Og priserne overholdes, lover Malina Hye – der bliver ingen rabatter, som ved dette års messe, udover mængderabatten, som alle tilbydes. Byder en udstiller ind med en aktivitet, som er til gode for alle besøgende, stilles et passende areal til rådighed til aktiviteten.
”De potentielle udstillere har taget rigtig godt imod de nye tiltag. Det kan mærkes, at mange har haft en kedelig sidste messe. Den gennemgående holdning er, at der bør være en feriemesse i Bella til at imødekomme især det sjællandske/storkøbenhavnske Familien Danmark-marked,” mener Malina Hye, der dog erkender, at messen nu står overfor en ny udfordring: at Ferie & Fritid i Bella næste år ligger samtidig med Matka. 
”Vi har allerede modtaget både til– og afmeldinger på den konto, men vi er positive set i lyset af, at vi gerne vil have udstillerne til at vise destinationerne, og vil bede dem have ekstra fokus på de destinationer, hvor det ikke blev muligt for turistkontorerne at være her. Derudover vil vi forsøge os med ”landeagenter”, så vi forhåbentlig kan få forskellige regioner repræsenteret på den måde,” forklarer Malina Hye.

Skrevet af Anne Orholt