Scandlines fortsætter kampagne mod Femern-tunnelen

ScandlinesREDERIER: Rapport fra tysk tænketank – bestilt af Scandlines – bekræfter tvivl om den samfundsøkonomiske værdi af Femern-tunnelen, siger rederiet. Projektet står til at koste 64 milliarder kr.

Den tyske tænketank DIW Econ har på Scandlines’ foranledning lavet den samfundsøkonomiske analyse for den planlagte faste forbindelse under Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland.

Ifølge de tyske forskere er flere af analysens kriterier for optimistiske og mange antagelser uforståelige, skriver Scandlines i pressemeddelelse og tilføjer: ”Selv om tidligere undersøgelser peger på, at alternativer til projektet – som f.eks. udvidelse af Scandlines’ eksisterende færgedrift – giver en større samfundsøkonomisk værdi, er disse alternativer ikke undersøgt yderligere. Analysen mangler desuden en realistisk risikovurdering, ligesom den ikke tager højde for det seneste, forhøjede anlægsbudget”.

Der har længe hersket tvivl om rentabiliteten ved og grundlaget for en tunnel under Femern Bælt. Projektleder hos DIW Econ, Ferdinand Pavel, bekræfter overfor Scandlines denne tvivl: ”Den eksisterende samfundsøkonomiske analyse giver ikke et tilstrækkeligt grundlag for den videre beslutningsproces,” siger han. DIW Econ kritiserer de mange metodiske antagelser i den samfundsøkonomiske analyse og fastslår i deres redegørelse, betalt af Scandlines, blandt andet: ”Den samfundsøkonomiske analyse for den faste forbindelse er resultat af en række meget optimistiske valg.

Den samfundsmæssige gevinst ved tunnelprojektet er kun marginalt over den kritiske tærskelværdi på fire procent, som angiver, om et projekt bidrager positivet til samfundet eller ej – og det er endda baseret på en urealistisk antagelse om, at færgedrift ophører og uden at indregne det netop opdaterede og forhøjede anlægsbudget”, hedder det.

Søren Poulsgaard Jensen, koncernchef for Scandlines, siger i pressemeddelelsen: ”Det er helt uforståeligt, at grundlaget for et så risikofyldt projekt fortsat bygger på fejlagtige antagelser om, at Scandlines lukker, og at alle vores shoppingkunder konverteres til tunnelbrugere. Vi agter at sejle videre – det bør indregnes i anstændige analyser, hvis man ønsker et reelt beslutningsgrundlag.”

For at dække de samlede omkostninger, der nu beløber sig til godt 64 milliarder kr., skal der køre betydeligt flere person- og lastbiler gennem tunnelen end det antal, der i dag krydser korridoren.

Det faktum, at Scandlines fortsætter sejladsen på Femern Bælt – også efter åbningen af en fast forbindelse – betyder, at tunnelen kommer til at mangle trafik for at få økonomien til at hænge sammen, noterer rederiet.

Scandlines havde sidste år 7,5 mio. passagerer, 1,8 mio. personbiler og en halv million lastbiler på sine to sidste passagerruter, Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.