Skånetrafiken overtager ansvaret for Malmö – København

Aftalen om, at Skånetrafiken overtager det operative ansvar for trafikken med Öresundståg til København og den nye endestation Østerport i december 2021, er godkendt i en aftale mellem den danske regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Det meddeler Transport- Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at Skånetrafiken næste år kan stå for togtrafikken frem til Østerport.

I slutningen af november godkendte Kollektivtrafiknævnet i Region Skåne den nye aftale om det operative ansvar for trafikken med Øresundståg også på den danske side fra og med december 2021. Herefter står en endelig aftale i Region Skåne tilbage. Godkendelsen herfra ventes at komme i februar.

Når aftalen er underskrevet, kan Skånetrafiken i 2018 indlede opgaven med den fremtidige trafik med Öresundståg. På svensk side gælder det opgaven fra og med andet halvår 2020 mens det på dansk side handler om trafik fra og med december 2021.

Ændringerne i trafikken med Øresundstog mellem Danmark og Sverige sker i tre trin: I december 2019 øges frafikken fra en afgang hvert 20. minut til en afgang hvert kvarter.

I december 2020 ventes Skånetrafikens nye togsystem at være klart. Det er en investering på 1,6 milliarder svenske kroner i nye større tog, som skal køre på den vigtige strækning Helsingborg-Malmö-København. De skal gøre det muligt at køre otte ture over Øresund hver time i myldretiderne, hvilket forøger den maksimale kapacitet fra dagens 3.200 til 5.600 siddepladser i timen. Fra efteråret 2020 flyttes vedligehold af Öresundståg fra Danmark til et nybygget værksted i Hässleholm med et investeringsbudget på 1,5 milliarder svenske kroner.

I december 2021 stopper Öresundståg trafikering af Kystbanen til Helsingør. I stedet skal DSB stå for trafikken fra Helsingør via Kystbanen til andre destinationer på Sjælland. Ny dansk endestation for hele trafikken med Öresundståg bliver Østerport i København.

Øresundstog får igen ti minutters drift

Øresundstog renoveres for 40 millioner kr.

Rekordfald i antal pendlere over Øresund