Slut med aldersdiskrimination

Ejvind Olesen

Ejvind Olesen

WEEKENDKLUMME:  Da Europæiske som det første forsikringsselskab i sin tid indførte helt særlige spærreregler for alle, der var fyldt 70, mistede selskabet mange kunder. Men det var pengene værd, mente den daværende direktion. Det havde de måske ret i.

Af Ejvind Olesen   

Der bliver flere og flere ældre i Danmark. Dels fordi mange lever sundere, dels fordi lægevidenskaben bliver dygtigere.

Med den viden i bagagen tog Europæiske Rejseforsikring for nogle år siden et dristigt skridt, som det første selskab at indføre krav om helbredserklæring for alle over 70 år.

Det blev man ikke populær på. Flere bureauer og kunder sagde farvel og gik til andre selskaber. Et samarbejde med Ældre Sagen ophørte.

”Men det var en rigtig beslutning, og vi har bestemt ikke fortrudt. Det har været et positivt tiltag for årsregnskabet,” lød det det dengang fra de ansvarlige i direktionen.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de fleste, og ofte de største, forsikringsbeløb udbetales i forbindelse med de ældste kunder. Jo ældre kunden er, desto større er risikoen. Det behøver man heller at være læge for at vide.

Derfor er det virkeligt en bemærkelsesværdig nyhed, at Europæiske ERV nu lemper ret så meget på reglerne for ældre. Ja ligefrem ophæver det, som nogle har kaldt for aldersdiskrimination. Ikke mindst fra Ældre Sagen, som opsagde samarbejdet af samme grund.

I fremtiden er der ikke nogen krav om helbredsattest, hvis man i øvrigt er rask. Hvad enten man 70 eller 80 år. Det gælder både for Europa og oversøiske rejser.

Idehaverne af en forsikring skal fortsat opfylde nogle krav på de oversøiske rejser. Før var det en betingelse med seks måneder i forvejen. Nu er det skåret ned til to måneder.

I de to måneder må man ikke have været indlagt på hospital, fået ændret afgørende på sin medicin eller været til undersøgelse for en for en sygdom, hvor man venter på en afgørelse. Er det tilfældet skal man fortsat godkendes, før forsikringen træder i kraft.

Tænker man på advarslen fra selskabets forhenværende ledelse, er det et dristigt forsøg. Forbrugerne får imidlertid en accept af, at man ikke behøver at være syg, fordi man er ældre.

Nu venter vi blot på, hvad andre forsikringsselskaber finder på. Der er vidt forskellige regler indtil nu.

Læs mere om hele udspillet for rejseforsikringer efter udløbet af Det gule Kort i den ny udgave af Stand By magasin i juni.