Strejke hos cateringfirma i Københavns Lufthavn

Siden tirsdag i sidste uge har medlemmer af fagforeningen 3F på det mindste af de to cateringfirmaer i Københavns Lufthavn, LSG Sky Chefs, haft overenskomststridig strejke mod flykøkkenet.

 

Det betyder, ifølge 3F, at der ikke leveres mad fra LSG’s flykøkken i Københavns Lufthavn til flyselskaber som Air Canada, CSA Czech Airlines, Egypt Air, Jet Time, Singapore Airlines og Turkish Airlines.

 

Det var i weekenden ikke muligt for takeoff.dk at få en kommentar fra ledelsen af LSG’s flykøkken i Københavns Lufthavn – men om årsagen til den snart ugelange konflikt, siger formand for 3F i Kastrup, Henrik Bay-Clausen, til takeoff.dk:

 

”Mandag i sidste uge bakkede en cateringchauffør fra LSG Sky Chefs sin high loader (der transporterer mad og drikkevarer mellem fly og flykøkkener, red) væk fra et fly fra British Airways. Der var travlhed omkring flyet, og medarbejderen skulle have ventet på sin makker. Makkeren fulgte imidlertid BA’s procedurer og havde låst servicedøren på flyet indefra, efter de var færdig med at sætte catering ombord, og gik ud af den normale dør. Herefter skulle makkeren fungere som ”vinker,” når high loaderen bakkede væk fra flyet – og chaufføren skulle have ventet på sin kollega.”

 

”Da han bakker, uden at vente på sin makker, snitter han et fly fra Jet Time på næste standplads og rammer bl.a. et positionslys på vingen. Det er super ærgerligt og bør selvfølgelig ikke ske. Men chaufføren på high loaderen gør efterfølgende det rigtige – han indberetter hændelsen. Han fortsætter vagten og møder på arbejde næste dag, under denne vagt bortvises han pga. hændelsen dagen før,” fortæller Henrik Bay-Clausen til takeoff.dk

 

Ledelsen hos LSG Sky Chefs begrunder angiveligt bortvisningen med, at samme medarbejder tidligere selv har indrapporteret en ”nærved-hændelse,” hvor der ikke skete nogen skader.

 

Medarbejderen har, oplyser hans fagforening, 3F, brev fra Københavns Lufthavn om, at han i ”nærved-hændelsen” gjorde det rigtige og der intet er at bebrejde ham og ingen påskud for sanktioner mod ham.

3F henviser også til CPH, der driver Københavns Lufthavn, og citerer fra CPH’s retningslinjer:
”CPH arbejder efter en ”ikke-straf” kultur, og er ikke ude efter at straffe, men at lære af fejltagelser for at undgå at de sker igen.”

Henrik Bay-Clausen siger: ”Hvad der skete tirsdag i sidste uge berettiger ikke en bortvisning. Manden indberetter det skete – som han skal. 3F indleder nu en retsfaglig sag mod LSG.”

 

3F-kollegerne på LSG Sky begyndte samme dag, tirsdag i sidste uge, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Repræsentanter for 3F i Kastrup opfordrede, som fagforeningen skal, medarbejderne til at genoptage arbejdet, men forgæves. 3F har op mod 50 medlemmer hos LSG i København – pga. deres strejke køres der ikke catering til de flyselskaber, LSG har kontrakt med.

 

Strejken har dermed varet fra tirsdag i sidste uge og fortsætter. ”Vi håber at finde en løsning, men der er ingen formel kontakt,” siger Henrik Bay-Clausen og tilføjer:

 

”Mandag formiddag (i dag, red) mødes de strejkende igen og drøfter situationen. Vi vil naturligvis opfordre dem til at genoptage arbejdet, og afvente en fagretlig behandling af sagen.”

 

I lufthavne er det afgørende vigtigt, at medarbejdere, der f.eks. påkører et fly, straks rapporterer dette, så et beskadiget fly ikke letter uden dets piloter er vidende om det skete og kan reagere.

 

I anledning af bortvisningen af medarbejderen hos LSG, har faglige repræsentanter fra en række virksomheder i lufthavnen vedtaget udtalelse, hvor der bl.a. står:

 

”Efter korrekt indrapportering af skaden til såvel Københavns Lufthavn som egen ledelse i LSG, har kollegaen arbejdet videre resten af vagten og igen dagen efter, før han bortvises. 3F-tillidsrepræsentanten i LSG har gjort indsigelse mod både bortvisning og opsigelse. Sagen videreføres nu fagretligt.”

 

”Det er af afgørende betydning, at fejl og flyskader rapporteres korrekt. Hvis en medarbejder, som i øvrigt ikke laver skader, straffes på denne måde, er der ingen der tør indberette skader eller ”nær ved” hændelser.”

Hensynet til bl.a. flysikkerhed kommer i første række.
Vi er stærkt bekymrede og følger udviklingen nøje,” hedder det bl.a. i udtalelsen.

 

Den er vedtaget af faglige repræsentanter for følgende firmaer i Københavns Lufthavn:

 

SAS Groundhandling Ekspeditionsarbejderne, SAS Groundhandling Flyarbejderne, Novia, ST Aerospace, Københavns Lufthavn, ST Aerospace, Gate Gourmet, World Flight Services, Copenhagen Flight Service, Spirit Air Cargo, DHL Aviation, DRS, SST og Sodexho.

 

3F er en af de største fagforeninger i Københavns Lufthavn med 4.000 ansatte i en række af lufthavnens virksomheder.

 

Det var ikke muligt i weekenden at få en kommentar fra ledelsen hos LSG Sky Chefs i Københavns Lufthavn.

Skrevet af Henrik Baumgarten