Sverige kan overtage Malmø-København togdrift

Transportministeriet og svenske Skånetrafiken foreslår, at Skånetrafiken overtager togdriften mellem Malmø og København fra 2021, skriver Skånetrafiken i en pressemeddelelse.

Der lægges i et fælles forslag mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Region Skåne og Skånetrafiken op til, at sidstnævnte skal stå for togdriften mellem Malmø C, København og Østerport.

”Transportministeriet i Danmark og Skånetrafiken har samarbejdet om et forslag til en ny aftale om en forenklet og udvidet trafik mellem landene, som indebærer, at Region Skåne overtager ansvaret for trafikken til København H/Østerport fra december 2021. Skånetrafikken overtager også det praktiske ansvar for vedligehold, kundehåndtering og trafikudbud”, skriver Skånetrafiken ifølge Ritzau.

”Vi ser, at vi med udvidet samarbejde kan opnå samarbejds- og effektiviseringsgevinster for vores rejsende, hvilket blandt andet vil give bedre trafikinformation. Det åbner også for, at vi kan samle al vedligeholdelse hos én operatør”, siger Stefan Svalö, formand for Kollektivtrafiknämnden, der har ansvaret for kollektiv trafik i Skåne.

DSB’s regnskab for 2016 viser ikke, hvor mange passagerer, der var på DSB Øresund, da tallene er lagt ind i statistikken for hele Sjælland. I 2015 var tallet 28.016.000 rejser på strækningen.

Talsmand for pendlerne på ruten, Michael Randropp, ser frem til forbedringerne: ”Det er en god dag for pendlerne. Skånetrafiken vil køre oftere, har nye tog og har investeret i eget værksted, så de kan lave reparationer og vedligehold. Som det er nu, er der mange forsinkelser, og operatørerne skyder skylden på hinanden. Med én operatør vil det være blive lettere at holde nogen ansvarlig”.

Skånetrafikken mistede 13% rejsende

Skåne tilbyder delejerskab af Øresundstog

Øresundstog renoveres for 40 millioner kr.