Mange hoteller og restauranter må takke nej til gæster og anden forretning – og dermed omsætning – fordi de mangler hænder, lyder det fra Dansk Erhverv. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

Turismeuddannelser ude af trit med efterspørgsel

AKTUEL KOMMENTAR: Dansk Erhverv har spurgt sine medlemsvirksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet, hvilke vilkår, der skal prioriteres højest i den kommende regeringsperiode.

Af Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv
og Peter Schelde, koncernchef Comwell Hotels og formand for hotelnetværket i Dansk Erhverv

Arbejdskraft og uddannelse fylder meget på virksomhedernes ønskeliste, hvor adgang til kvalificeret arbejdskraft, erhvervs- og videreuddannelser af høj kvalitet og adgang til medarbejdere med digitale kompetencer alle ligger på top-10 over de vigtigste rammevilkår.

Derudover efterspørger branchen adgang til motiverede elever og lærlinge. I forhold til udenlandsk arbejdskraft er der alt for meget bureaukrati og for mange benspænd, der gør livet unødigt besværligt for både virksomhederne og de udenlandske kollegaer, som Danmark har så hårdt brug for.

Det skal der gøres noget ved, for mange hoteller og restauranter må takke nej til gæster og anden forretning – og dermed omsætning – fordi de mangler hænder. Vi efterspørger øget beskæftigelsesfradrag og en sænkning af indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Vi kan selv pege på ressourcer i uddannelsessystemet. Der er for mange videregående uddannelser i Danmark, som har for høj dimittendledighed, og som heller ikke fører til relevant beskæftigelse.

Det har Dansk Erhverv kortlagt for nylig i en analyse. I 2019 var der flere end 800 uddannelsesudbud på de videregående uddannelser, og den gennemsnitlige dimittendledighed lå på 11,4 procent. Samme konklusion gælder for turismeuddannelserne, hvor ledigheden er væsentlig højere end gennemsnittet.

Brat opvågning fra drømmestudier i turisme
Mange studerende er begyndt på deres drømmestudie i turisme i år. Hvad kan de studerende se frem til ude i virkeligheden efter en veloverstået uddannelse?

Dimittendledigheden på en kandidatuddannelse i turisme på Aalborg Universitet lyder på 29,7 procent. Det er samme andel på Aalborg Universitet i København. Dimittendledigheden for de masterstuderende i international turisme på Syddansk Universitet, Campus Kolding, lyder på 19,7 procent. Andelen er 16,6 procent på international Hospitality Management på Erhvervsakademi Dania i Randers.

Aalborg Universitet vil fra næste år ikke længere udbyde deres kandidatuddannelse i turisme København. Det er en fornuftig beslutning, set i lyset af at der uddannes flere, end der efterspørges.

Kamp om at få turisterne tilbage
Hvem uddanner turismeuddannelser til? Tilbage i 2018 undersøgte Dansk Erhverv beskæftigelsessituationen for de nyuddannede fra de videregående turismeuddannelser.

Analysen konkluderede, at de videregående turismeuddannelser var ude af trit med erhvervslivets efterspørgsel. De nedslående tal var som følger: 8,0 procent var arbejdsløse, 6,3 procent arbejdede som ufaglærte, imens fire ud af fem af arbejdede i andre brancher.

Analysen har en del år på bagen. Meget har forhåbentlig ændret sig.

Der er rekordlav ledighed i Danmark. Der er rekordmange ansatte i turismen, endda flere end før covid-19. Men paradoksalt nok er der stadig rekordmangel på hænder i turismen. 46 procent af hotellerne har ledige stillinger, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Især er der mange tusinde forgæves rekrutteringer af tjenere, kokke og rengøringsmedarbejdere.

5 procent i turismen har lange videregående uddannelser
Turismen er et serviceerhverv, der har brug for dygtige folk til at servicere kunder, snitte grøntsager, redde senge og tage imod bookinger. Derfor er 95 procent af stillingerne besat af medarbejdere, som er ufaglærte, har en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

De sidste fem procent har en lang videregående uddannelse. Det siger sig selv, at de næppe alle har en kandidat i turisme eller hospitality. Og godt det samme, for i de fleste virksomheder er der brug for specialkompetencer fra andre videregående uddannelser som for eksempel IT, HR, markedsføring, bæredygtighed, finansiering, ledelse med videre.

I dansk turisme konkurrerer vi om dygtige veluddannede unge med mange andre erhverv. De turismeuddannelser, der ikke kan bestå, må forgå. Der skal nok blive uddannet unge med de kompetencer der efterspørges.

Hvorvidt der står turisme eller hospitality på eksamensbeviset, er underordnet.

 

Relaterede emner:

12.000 nye jobs hos danske hoteller og restauranter

Hotelkæde ser bredt for at spare på energiregninger

Endnu en stor hotelgruppe skifter til Dansk Erhverv