Useriøst at parkere flykonkurs-forsikringer i EU-regi

Lars Thykier

Lars Thykier

DEBAT: ”Det er noget vrøvl, når erhvervsministeren og folketings-ordførerne henviser til, at problemet kan og skal løses på EU-niveau. Det sker nemlig ikke,” skriver DRF’s adm. direktør, Lars Thykier, i dette debatindlæg.

Af Lars Thykier,

”I sidste uge behandlede Folketinget et beslutningsforslag fra Enhedslisten om indførelse af en obligatorisk konkursforsikring, der skulle dække alle afrejsende fra danske lufthavne.

Og til trods for at der var bred enighed blandt Folketingets partier om, at den nuværende lov (om muligheden for at tegne flykonkursforsikringer) ikke fungerer, var der ingen støtte at hente til Enhedslistens forslag.

Argumentet imod indførelsen af en konkursforsikring fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og de fleste erhvervsordførere var især, at spørgsmålet om indførelse af en forsikring mod flyselskabers konkurs er en problemstilling, der skal løses i EU-regi.

Lad mig på den baggrund slå helt fast: Det spørgsmål kommer EU ikke til at arbejde med.

Tværtimod har EU i marts 2013 udtalt, at EU ikke ønsker at arbejde mod at indføre en forsikring mod flyselskabskonkurser. EU-kommissionen opfordrer endda til, at medlemsstaterne selv indfører de stramninger på området, de selv mener, er de nødvendige. Det er derfor noget vrøvl, når såvel ministeren som ordførerne henviser til, at problemet kan og skal løses på EU-niveau. Det sker nemlig ikke.

Derfor skal vi i Danmark bruge tiden på at se, hvordan vi sikrer de danske rejsende bedst muligt mod de mange flyselskabskonkurser. Konkurser som desværre synes at blive mere og mere dagligdag for os alle. Alene sidste år gik tre store spillere på det danske marked konkurs.

Bred opbakning til 5’eren

Lad os så vidt muligt bruge den ”Evaluering af Rejsegarantifondsordningen” fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen der – efter mange måneders ”sylten” i Erhvervsministeriet – belejligt blev offentliggjort, dagen inden Enhedslistens beslutningsforslag skulle diskuteres i Folketinget. Den indeholder nemlig et forslag om indførelse at en obligatorisk forsikring på alle afrejsende passagerer fra Danmark på 5 kr.

Og det forslag støttes af samtlige interessenter. Bortset fra, naturligvis, flyselskaberne selv og deres brancheorganisation Dansk Luftfart.

Forslaget i evalueringen om betaling af et meget lille beløb pr. billet er efter mange års diskussion om, hvordan man konkursbeskytter bedst muligt, det mest anvendelige forslag fra rejsebranchen og forbrugerne.

Forslaget ligner tilmed på mange måder det forslag, som flyselskabernes egen organisation IATA arbejdede på omkring årstusindskiftet kaldet ”PPP” (Passenger Protection Plan).

Forslaget var tæt på at blive gennemført dengang, men mødte modstand fra de etablerede flyselskaber, der ikke ville være med til at dække mindre seriøse konkurrenters konkurser.

Vi foreslår, at de ordførere, der trods alt var positive over for Enhedslistens forslag, snarest sætter sig sammen med de øvrige ordførere og ministeren og får udarbejdet forslaget om betaling af en rund 5’er pr. passager. Det skal en gang for alle sikre de danske rejsende mod deres flyselskabs konkurs. Det er i alles interesse, også flyselskabernes, at en sådan dækning indføres.

Danmarks Rejsebureau Forening står naturligvis klar, hvis der er brug for råd undervejs – og det er jeg faktisk meget sikker på, at flyselskaberne og de øvrige interessenter også gør.

En ting er sikkert: Det er både uacceptabelt og useriøst at parkere problemstillingen i EU-regi. Det vil reelt blot betyde, at den nuværende, ubrugelige lovgivning om flykonkursforsikringer fortsætter uændret.

Danmarks Rejsebureau Forening opfordrer erhvervsministeren og Folketingets partier til at tage ansvar og få rettet op på de åbenlyse mangler den nuværende Rejsegarantifondslov har.

Og det kan kun gå for langsomt”.