Vagn Sørensen, bestyrelsesformand i Air Canada. (Arkivfoto: Air Canada/PR)

”Væksten flader ud, og det bliver svært at øge priserne”

Bestyrelsesformand i Air Canada, Vagn Sørensen, ser på luftfartens prognoser ved årsskiftet. Hård linje på vej mod Golf-selskaberne. Selv vælger han ofte et krydstogt til ferien

Vagn Sørensen, der af PwC blev kåret til årets bestyrelsesformand 2018, er årets første gæst i 7´eren. Den 59-årige dansker med bosæde i London er tidligere koncernchef hos Austrian Airlines og vicekoncernchef i SAS.

Udover den tunge post som bestyrelsesformand for FLSmidth & Co. A/S bestrider Vagn Sørensen en række bestyrelseshverv i rejse- og luftfartsindustrien, blandt andet som bestyrelsesformand for Air Canada og britiske SSP Group samt menigt bestyrelsesmedlem i Royal Caribbean Cruises , svenske Braganza og schweiziske CHEP Aerospace Solutions.

Hård linje mod Golf-selskaberne
1. Det ser ud til, at de amerikanske flyselskaber er ved at være trætte af al den frihed med Open Skies. Senest med Qatar Airways og Air Italy. Synger aftalen monstro på sidste vers? Tvinges man til en hårdere kurs over for især Mellemøstens flyselskaber i den globale verden? Hvad mener du, Vagn Sørensen, nu på andet år som formand for Air Canada? 

”Jeg tror vi vil se en hårdere linje i de tilfælde, hvor reciprociteten, den gensidige udveksling, helt mangler, hvilket også er i linje med USA’s holdning under Trump på alle andre handelsområder. Det er især golf-selskaberne som vil mærke dette, specielt også fordi der hersker en opfattelse af, at de i et eller andet omfang er statsstøttede. Den canadiske regering har traditionelt også kørt en hård linje og begrænset golf-selskaberne med hensyn til landingsrettigheder, da de muligheder canadiske selskaber får overhovedet ikke er ligeværdige.”

Overkapacitet på Nordatlanten
2. Det virker som om der er ved at være plads til stigende billetpriser på flybilletter i år. Det siger i alt fald IATA. Er du enig i en sådan betragtning, på begge sider af Nordatlanten? Samtidig falder oliepriserne kraftigt i øjeblikket. Er det ikke lidt tyndt, at flybranchen hele tiden skubber oliepriserne foran sig som undskyldning, når det går dårligt, og glemmer at fortælle, når det går godt?

”Markedet er uhyre dynamisk og gennemsigtigt, hvorfor det løbende vil regulere sig selv prismæssigt, uanset om oliepriserne er høje eller lave. Min oplevelse er, at markedet, væksten i efterspørgslen, og derfor også priserne toppede i 2017, hvor også oliepriserne var relativt lave. Der var derfor en sjælden kombination af høj yield, stigende load factor og lave omkostninger, som førte til rekordresultater.

Sidenhen er markedet i nogen grad vækstmæssigt fladet ud, og det store inflow af nye long-haul leisure flights, fremfor alt på Nordatlanten, har skabt en vis overkapacitet og en situation, hvor det bliver svært at øge priserne.” 

Oplevelser kommer først
3. Er det ren ønsketænkning, når Boeing og Airbus forsøger at overgå hinanden i prognoser om behov for fly og piloter i fremtiden? Er I som flyselskaber ikke alt for lette at lokke til store ordrer, og dermed skabe overkapacitet?

”Flyindustrien nyder i disse år godt af en strukturel vækst skabt af den såkaldte “experience economy”, det vil sige det fænomen, at oplevelser nu prioriteres højere end materielle goder. Samtidig er der “normal” økonomisk vækst, men væksten i flytrafikken er på grund af det førnævnte fænomen er væsentligt højere. Læg dertil efterspørgslen fra emerging markets som Kina, Indonesien og specielt Indien, og derfor er disse prognoser ikke helt ved siden af.

Når det er sagt er en vis del af efterspørgslen “selvgenereret” I kraft af de mange nye long-haul leisure flights – samme fænomen, som vi så da LCC´s vandt indpas på short-haul for 10-15 år siden.”

Ikke flere ledige nicher
4. Bliver der plads til både charter-og lavprisselskaber i international luftfart i fremtiden. De appellerer jo stort set til det samme publikum, i hvert fald i Europa. I Canada har I her i 2019 et stort og ambitiøst nyt lavprisselskab, Enerjet, på vej ?

”Jeg ser ikke det samme skarpe skel mellem charter, LCC og legacy-carriers som før. Det hele flyder sammen, og der er tilmed tilkommet ny kategori, ULCC (ultra low cost carriers, red.), som vi ser en del eksempler på i Canada. Det kan være Spirit i USA og Flair og Swop i Canada.

I dag deltager de gamle legacy-carriers i alle segmenter i markedet, blandt andet også på grund af meget mere konkurrencedygtige omkostninger. Derfor er der ikke længere ledige nicher at lægge sig i.

Det handler om en god og distinkt customer offering samt finansiel styrke, hvorfor jeg ikke tror at alle nye ULCC vil klare sig, ligesom det også er svært at blot leve af ACMI, hvor du flyver på opdrag af andre uden at bygge et eget brand.”

Mangler gennembrud på biofuel
5. Hvordan synes du flybranchen på globalt plan skal tackle miljøproblemerne, og kan det overhovedet lade sig gøre indenfor en overskuelig tid ? 

Det er et svært spørgsmål og også et område, hvor branchen har meget at gøre. Jeg oplever dog, at branchen er sig sit ansvar bevidst. Vor infrastrukturelle kerneydelse er en vigtig og uundværlig opgave i relation til det samfund vi befinder os i, og det er så vores opgave at indenfor den ramme at minimere miljøbelastningen. De store selskaber investerer rigtigt meget heri – se for eksempel Air Canada’s sustainability report – men der mangler endnu et teknologisk/økonomisk gennembrud på bio-fuel området.

Meget positiv udvikling for krydstogter
6. Du er i koncernbestyrelsen i verdens næststørste krydstogtselskab, Royal Caribbean Cruises. Hvordan ser du udviklingen, som ofte benævnes som den hastigst voksende ferieform i verden?

”Meget positivt! Udover også at nyde godt af den strukturelle vækst omkring oplevelser, har cruise-branchen et enormt potentiale I kraft af den meget lave penetration i hele verden med undtagelse af USA. De fleste mennesker har ikke prøvet at cruise og nysgerrigheden er stor – ikke mindst i nye segmenter som familier med børn og i nye geografier som Kina. Omkring 35 procent af alle cruisers er ‘first-time cruisers’.

Det er med sin all-inclusive karakter lidt at sammenligne med charter-boomet i 60´erne og 70´erne. Samtidig er kundetilfredsheden høj og der er rigtigt meget spændende hardware i markedet, så jeg spår cruisebranchen en meget positiv udvikling.” 

Bilture gennem USA
7. Hvor og hvordan holder du og din familie selv ferie, når du for en stund forlader arbejdslivet i London og andre steder rundt om i verden?

”Vi har i den grad rejser i blodet og foretrækker derfor at se så meget nyt som muligt, blandt andet har vi gennemtrawlet USA på en række bilture og de seneste år set en masse af Canada’s smukke natur. Vi er også meget glade for Asien og i særdeleshed Thailand. Er det kun min kone og jeg, cruiser vi meget gerne og der er der jo nok at tage fat på.”