Hvad synes turisterne om Danmark som rejseland, hvad enten de er i landet som leisure- og erhvervsrejsende. Det skal den årlige Turistundersøgelse fra VisitDenmark nu afsløre. Pressefoto fra VisitDenmark, Mathias Brandt.

VisitDenmark udspørger 12.500 turister

Gennem hele året gennemfører VisitDenmark sin Turistundersøgelse. De mange nye informationer skal øge viden om turisterne og turismen i Danmark. I år er der særlig fokus på bæredygtighed.

(Artiklen er opdateret med tallene fra 2019)

12.500 danske og udenlandske turister over hele Danmark vil frem til årets udgang blive interviewet om døgnforbrug, rejsemotiv, opholdslængde og meget mere. Det sker som led i VisitDenmarks Turistundersøgelse.

Som noget nyt er der spørgsmål om bæredygtighed, oplyser VisitDenmark. Turisterne vil blive spurgt om miljøvenlige og bæredygtige får betydning for deres rejsevalg i fremtiden, og om de oplever der tages hensyn til miljøet på den destination, hvor de befinder sig under interviewet.

Analysechef Helle Damkjær fra VisitDenmark siger: ”I Turistundersøgelsen 2020 har vi tilføjet spørgsmål om turisternes holdning til bæredygtighed i forhold til deres rejsevalg og deres oplevelse af de danske feriedestinationer. Derudover har vi fokus på at indsamle ny viden på tværs af alle destinationsselskaber i Danmark.”

Kyst,- natur- og storbyturister samt erhvervsturister
I den landsdækkende Turistundersøgelsen interviewes 7.000 kyst- og naturturister, 3.000 storbyturister og 2.500 erhvervsturister.

Turistundersøgelsen afdækker turisternes inspirationssøgning op til og under ferien, rejsemotiv, booking- og beslutningshorisont, transportform til feriedestinationen, overnatningsform, aktiviteter i løbet af ferien, opholdslængde og rejsegruppe, døgnforbrug samt tilfredshed med opholdet og anbefaling til venner og familie, hedder det fra VisitDenmark.

”For at få et så retvisende datagrundlag som muligt bliver der gennemført interviews overalt i Danmark fra januar til december. Interviewene bliver gennemført ansigt til ansigt med turisterne på forskellige typer af overnatningssteder,” siger Helle Damkjær.

Den turismeskabte omsætning i Danmark på 128 milliarder kroner om året bidrager til 160.000 job i Danmark, hvoraf 33.000 er i detailhandlen. 5,5 procent af den danske beskæftigelse er båret af turisternes forbrug – og turismens job findes i hele landet.

Millioner af udenlandske overnatninger i Danmark
Sidste år, i 2019, blev det totale antal overnatninger i Danmark, danske som udenlandske, 56 millioner. Over halvdelen, 28,8 millioner, var udenlandske.

Det største område var også i 2019 feriehusene, der nåede op på 20,7 millioner overnatninger sidste år. Der var næsten 17 millioner overnatninger på hoteller, 11 millioner på campingpladser mens feriecentrene havde 3,9 millioner overnatninger i 2019.

Relaterede artikler:

Her sov danske og udenlandske turister i Danmark i 2019

Her skal Tour de France-rytterne bo i Danmark

Horesta og Dansk Erhverv kritiserer ny Airbnb-lov

Turismesæsonen udvides til gavn for Danmark