VK-regering vil lægge moms på rejsebureaudrift

Regeringens topministre med statsminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i dag kl. 11 deres forslag til en skattereform. Og som et af elementerne i forslaget indgår, at rejsebureauerne fra 2010 skal opkræve moms hos kunderne af deres serviceydelser. Ifølge regeringens egne beregninger vil forslaget, hvis det vedtages, betyde momsindtægter på 160 mio. kr., som skal opkræves af rejsebureauerne.

 

Ifølge Stand By’s oplysninger skal rejsebureauerne kun lægge moms på deres egne avancer og serviceydelser, mens fremmedkøb ikke indgår i momsberegningsgrundlaget. Det betyder, at hvis et rejsebureau f.eks. sælger et rejsearrangement for 5.000 kr., og har haft fremmedkøb på 4.000 kr., skal kun de sidste 1.000 kr. tillægges moms. Samtidig vil rejsebureauerne formentlig få hel eller delvis fradrag for deres købsmoms.

 

I forbindelse med afskaffelsen af momsfritagelsen for rejsebureaudrift fjernes samtidig den lønsumsafgift, rejsebureauerne i dag betaler. Og dermed kan regeringens udspil ende med at blive en fordel for en række bureauer, og reelt komme til at betyde en nettoudgift for staten. Det samlede provenu på de 160 mio. kr. årligt risikerer nemlig at blive ”spist” af dels fjernelsen af lønsumsafgiften, dels indførelsen af fuld fradragsret for købsmoms i rejsebureauerne.

 

Der hersker endnu i dag stor usikkerhed om den konkrete udmyntning af regeringens forslag, hvis det gennemføres. Usikkerheden går blandt andet på om der reelt bliver fuldt fradrag for købsmoms, om der skal lægges moms på avance af f.eks. salg af hotelophold i udlandet, og om der skal lægges moms på handling fees, der alene knytter sig til salg af i forvejen momsfrie ydelser.

 

Læs og download VK-regeringens forslag til en skattereform ved at klikke her. Omtalen af indførelsen af moms på rejsebureaudrift findes på side 16.

 

Stand By vil i 1. marts udgaven af den trykte avis behandle reformforslagets virkninger mere indgående.

Skrevet af Christian Peschardt