Dansk turisme vil miste milliard på Irak-krig

En Irak-krig vil koste dansk turisme et omsætningstab i milliardklassen. Europæerne står for 97% af alle overnatninger i Danmark, men Danmarks Turistråd vurderer – på baggrund af erfaringerne fra Golf-krigen i 1991, at især de amerikanske og japanske turister vil svigte.
Amerikanske turister lagde i 2001 over en milliard kr. i Danmark, mens tallet for de japanske turister var knap 300 mio. kr. Disse grupper kommer navnlig på organiserede grupperejser, faglige studiebesøg og krydstogtrejser.De oversøiske turister fylder talmæssigt lidt i overnatningsstatistikken, men mere end 11% af den samlede danske turismeomsætning hentes fra disse markeder. Knap en femtedel af turismeomsætningen i Hovedstadsregionen vurderes at stamme fra oversøiske turister.”En Irak-krig vil muligvis betyde et opsving i den intra-regionale turisme, idet flere vil holde ferie hjemme eller i nabolandet. De nære markeder – Tyskland, Sverige og Norge – står i dag for knap halvdelen af alle overnatninger og over 40% af turismeomsætningen i Danmark,” siger Lars Sandahl Sørensen, Danmarks Turistråds afgående adm. direktør.

Skrevet af