Gyldne tider for RCCL

Krydstogtsrederiet Royal Caribbean Cruise Line havde et ualmindelig godt 3. kvartal med en vækst i indtjeningen på 47 pct. Godt 1,7 mia. kr. har selskabet tjent i tremåneders perioden, primært fordi priserne er hævet med godt 20 pct. i gennemsnit. RCCL forklarer selv om prisstigningerne, at de ersket på baggrund af en kraftig stigning i efterspørgslen efter krydstogtsferier på samtlige markeder.
(Børsen d. 22.10.2004)

Skrevet af