Anker dom om agentforbehold

Fly-Rullebane.jpgREJSEBUREAUER: ”Det er ofte uklart, hvem forbrugerne køber flybillet og hotelophold af på nettet,” siger Forbrugerombudsmanden, som vil anke dom om rejsebureauers ”agentforbehold” ved konkurs i flyselskaber. ”Sagen blev kun ”principiel,” fordi forbrugeren tabte,” siger DRF.

Forbrugerombudsmanden træder nu ind i sagen om, hvem der bærer ansvaret, når en forbruger køber flybillet via rejsebureau på nettet, og flyselskabet går konkurs. Sagen kan få stor principiel betydning, vurderer han.

”Jeg undrer mig over, at sagen nu er blevet ”principiel.” Det skyldes nok, at forbrugeren tabte retssagen,” siger Danmarks Rejsebureau Forenings adm. direktør, Lars Thykier, til standby.dk – ”Havde Forbrugerombudsmanden støttet vores ønske om at få sagen prøvet ved Landsretten, havde det nok været smartere. Men alle har ret til at anke en dom, selv om jeg ikke ser noget behov i denne sag, hvor byretten i Roskilde havde afsat tre dommere. Der går mindst et år før sagen eventuelt er prøvet i Landsretten.”

Henrik Øe går ind i sagen som ”mandatar” med mandat til at føre sagen på forbrugerens vegne. I første omgang ansøger Forbrugerombudsmanden om tilladelse til at anke sagen, som forbrugeren tabte ved byretten i Roskilde sidste måned.

Forbrugeren købte i 2012 flybilletter til Nice på internetportalen Goleif.dk. Inden rejsetidspunktet krakkede Cimber Sterling, som forbrugeren skulle flyve hjem med.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at forbrugeren har haft grund til at tro, at det var Goleif.dk, han indgik aftalen med, og at han derfor kan kræve erstatning for flybilletterne her. Byrettens dom sagde det modsatte. Forbrugeren havde fravalgt muligheden for at købe konkursbeskyttelse til 20 kr.

Forbrugerklagenævnet har sat 812 lignende klagesager om flykonkurser i bero, indtil denne sag er afgjort, oplyser Henrik Øe og tilføjer:

”Det er for ofte uklart, hvem forbrugerne handler med på nettet. Det gælder ikke kun flybilletter, men også hotelophold. Jeg anser sagen for så principiel, at den kan medvirke til at skabe klarhed på området.”

Forbrugeren fløj på udrejsen med SAS. På hjemrejsen skulle han flyve med Cimber Sterling, som gik konkurs inden forbrugeren skulle flyve hjem. Goleif nægtede at erstatte udgifter til hjemtransporten under henvisning til, at man kun var formidler. GoLeif oplyste på sin hjemmeside, at selskabet ikke handlede i eget navn.

Byretten fandt, at det fremgik på en tilstrækkelig klar måde, at aftalen ikke blev indgået med GoLeif, men med flyselskabet, Cimber Sterling.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at GoLeif har optrådt som forbrugerens aftalepart, og at GoLeif derfor skal erstatte udgifter til hjemrejsen.

De tre dommere ved byretten i Roskilde fandt, at et rejsebureau er formidler mellem flyselskab og passager – og derfor ikke hæfter, hvis flyselskabet krakker.

Efter dommen sidste måned sagde adm. direktør i DRF, Lars Thykier, til standby.dk: ”Vi havde ikke forventet at få medhold, men håbede på den kendelse, dommerne kom til.”

DRF ønskede sagen ført i landsretten frem for byretten. Men landsretten satte i stedet tre dommere i byretten i Roskilde på sagen. ”Så det er en avanceret byretsdom, vi har fået,” sagde Lars Thykier.

Dommen sikrer danske rejsebureauer samme konkurrencevilkår som bureauer i størstedelen af Europa, noterede DRF og tilføjede: ”Kunden kan ikke efter et flyselskabs konkurs kræve erstatning fra rejsebureauet, hvis det har et agentforbehold.”

”Danske rejsebureauer har nu rettens ord for, at agentforbeholdet er gyldigt, og at de ikke er ansvarlige for flyselskabers konkurser. Det ville også have været helt urimeligt, eftersom et rejsebureau ikke har indflydelse på, om selve transporten sker,” sagde Lars Thykier og tilføjede: ”Var dommen faldet anderledes ud, havde det været en bombe under rejsebranchen med vidtrækkende konsekvenser.”