Blue1 har fået miljøcertifikat

ISO 14001-certifikationen omfattar Blue1s operative virksomhed. Bureau Veritas Finland stod for testningen og certifikationen af Blue1s miljøstyresystem.

 

IATA har ved siden at flysikkerheden fremhævet miljøansvaret som flybranchens vigtigste prioriteter. Blue1s hensigt er at have en ansvarlig vækst i sin flyvirksomhed ved bl.a. løbende at reducere miljøpåvirkningen. Det gennemføres gennem kontinuerlige forbedringer i miljøforholdene og ambitiøse miljömål.

 

Blue1s certificerede miljøstyresystem styrer og udvikler systematisk Blue1s miljøforhold. Hovedvægten fordeles på gennemførelsen af tre miljøprogrammer indenfor fly, kabine og den tekniske virksomhed. Ved hjælp af miljøprogrammerne findes de mest kritiske miljøpåvirkninger indenfor Blue1s operative virksomhed på en konkret måde. Det er kuldioxid- og kvælstofoxid-udslippene, flystøj, usorteret kabineaffald og farlige kemikalier.

Skrevet af Flemming Juul