Udenrigsministeriet opfordrede danske rejsebureauer til ved internationale kriser at sende info til Borgerservice om, hvor mange gæster de har på en destination. Arkivfoto.

Borgerservice opdaterer rejsevejledninger

Udenrigsministeriet i København opfrisker nu sine 39 rejsevejledninger. Årligt behandler Borgerservice omkring 30 kriser, og rejsebranchen er en vigtig samarbejdspartner.

Borgerservice hos Udenrigsministeriet er navnlig kendt for sine rejsevejledninger. Dem er der i øjeblikket 39 af – sidste år blev de set knap 500.000 gange med Egypten, Filippinerne, Marokko, Thailand og Tyrkiet som de mest læste.

Fordi rejsevejledninger er så vigtigt et område for Borgerservice, er tjenesten i denne tid ved at ajourføre alle sine rejsevejledninger. Det oplyste Aron Bonanno, souschef i Borgerservice, forleden på møde hos Danmarks Rejsebureau Forening.

”Vi er ved at gennemskrive alle rejsevejledninger, så de blandt andet bliver nemmere at forstå,” sagde Aron Bonanno til STANDBY.dk og tilføjede, at undersøgelser viser, at 89 procent af danskerne kender rejsevejledningerne. Han opfordrede rejsebureauer til ved internationale kriser at sende info til Borgerservice om, hvor mange gæster de har på en destination.

30.000 ringede til Borgerservice
Udover rejsevejledninger står Udenrigsministeriets Center for Borgerservice & Kommunikation blandt andet for at koordinere krisehåndtering ved terrorangreb i udlandet. Under tjenesten hører Det globale Vagtcenter og IOS, International Operativ Stab. Afhængig af det skete, bemandes IOS med ekspertise fra ministerier og styrelser, politiet, rejsebranchen, rejseforsikringsselskaber, alarmcentraler og så videre.

Selve Borgerservice havde sidste år 30.000 telefonopkald og modtog 45.000 e-mails. Tjenesten tog sig af 5.000 enkeltsager med tilfælde af danskere der blev syge eller kom ud for personulykker i udlandet, assisterede ved 1.000 dødsfald blandt danskere i udlandet og hjalp 100 danskere, der blev fængslet, uden for landets grænser.

I samarbejde med de cirka 80 danske ambassader i udlandet udstedte Borgerservice sidste år 23.000 nødpas til danske statsborgere, der for eksempel havde mistet deres pas under rejse i udlandet.

I gennemsnit håndterer Borgerservice cirka 30 kriser om året; det er alt fra krige, terrorangreb, politiske uroligheder samt naturkatastrofer.

”Vi oplever stigende interesse fra medierne. Fra noget er sket, til sendevognene fra Danmarks Radio og TV 2 holder foran Udenrigsministeriet, går der ofte kort tid,” sagde Aron Bonanno.

I disse situationer kommunikerer Borgerservice via såvel sociale medier som egentlige nyhedsmedier ud fra devisen: ”Hvis vi ikke kommunikerer, så gør andre det. Og hvis man ikke ved det hele, så sig det man ved.”

”Vi har lært vigtigheden af at bruge sociale medier for at sprede budskabet ved en krise, også tidligt i krisen og selv om vi ikke har fuld information,” siger Aron Bonanno.

Relaterede artikler:

DRF opdaterer krisemanual til rejsebureauer

Forsikringsselskab har ny type rejseforsikring

Tyrkiet skærper indrejsekrav