Personerne på arkivpressefotoet fra Københavns Lufthavn har intet med den omtalte sag at gøre.

Bortvisning koster Københavns Lufthavn 400.000 kroner

En medarbejder i lufthavnens sikkerhedskontrol tog 9 kroner, en person havde glemt og lagde dem i indsamlingsboks til velgørenhed. Det kostede en bortvisning – men det holdt ikke i retten.

Arbejdsgivere skal tænke sig grundigt om, før de bortviser, opfordrer advokat Marc Malmbak Stounberg fra Elmer Advokater i København ifølge Fagbladet3f.dk

En ansat i lufthavnens sikkerhedskontrol har nu fået erstatning for uberettiget opsigelse. Personen får blandt andet løn i opsigelsesperioden på seks måneder og et beløb svarende til tre måneders løn for usaglig opsigelse.

Dermed har den ansatte i Københavns Lufthavn og hans fagforening, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening, nu vundet to sager om et beløb på ni kroner, skriver Fagbladet 3F.dk

Først frifandt retten ham sidste år for at have stjålet pengene. Nu skal lufthavnen betale ham næsten 400.000 kroner for uberettiget at have bortvist ham.

Manden var ansat i sikkerhedskontrollen. Her fandt han ni kroner og tog dem med sig. Senere puttede han dem i en bøsse i lufthavnen til velgørenhed.

Den bortviste medarbejder havde været ansat i lufthavnen i 13 år. Han arbejdede i den del af sikkerhedskontrollen, hvor personale tjekkes. Lufthavnen havde en praksis, hvor glemte mønter gives til velgørenhed. Ifølge arbejdsgiveren skulle det hver gang godkendes af en overordnet. Det var den ansatte ikke klar over. Derfor ekspederede han selv de ni kroner. ”Det var en fejl. Men arbejdsgiveren havde ikke instrueret ham ordentligt, siger Marc Malmbak Stounberg og tilføjer:

”Derfor havde det været mere end rigeligt med, at han havde fået at vide, hvad proceduren var. Måske en lille irettesættelse, men overhovedet ikke en bortvisning.”

Ingen kommentarer fra Københavns Lufthavn
En kollega havde set de ni kroner ligge på arbejdspladsen. Senere var de væk. Overvågningsbillederne viste, at den ansatte tog dem. Det sagde han også straks, da han blev spurgt. Han fortalte omgående, at han havde puttet dem i en bøsse.

Københavns Lufthavn vil ifølge Fagbladet3F.dk ikke udtale sig om den konkrete sag.

Relaterede artikler:

Kortere ventetid i Københavns Lufthavn

Lufthavnsbutik sælger ikke ulovlige sakse