Cendant TDS og ATPCO implementerer ny løsning

Med denne forbedring vil Cendant TDS’ kunder få en mere præcis opdatering af flyselskabernes brændstof- og forsikrings-tillægsgebyrer, også kendt som YQ/YR gebyrer. Før blev disse data sendt direkte til GDS’en på ad-hoc basis og krævede manual håndtering for at blive tilgængelige for kunderne.

Den nye proces gør det muligt for flyselskaberne at sende deres gebyr data direkte til ATPCO. Informationen bliver modtaget i et struktureret format sammen med de daglige overførsler af billetpriser og regler, hvorefter alt bliver automatisk opdateret i Galileo’s ”360 Fares” database.

Denne automatisering tillader flyselskaberne en større kontrol med deres gebyrer og giver dermed også rejseagenterne en sikkerhed for at enhver pris, med tilhørende gebyr, er i fuld overensstemmelse med flyselskabets intentioner. Galileo’s ”New Fare Guarantee Policy ” adresserer flyselskabernes servicegebyrer. Endvidere er Galileo er den første GDS der imødegår forretnings- og processudfordringerne med hensyn til automatiseringen af skiftende brændstof- og forsikringsgebyrer, efter at billetten er udstedt.

Fra den 1. maj opdaterer Galileo sin ”Fare Guarantee Policy” således at de YQ/YR gebyrer, der er prissat ved billettens udstedelse, èr de gebyrer der betales. Eventuelle problemer med Agency Debit Memo’s (ADM) vedrørende YQ/YR gebyrforhøjelser efter billetudstedelse skulle dermed være løst. Opdateringen er gyldig med tilbagevirkende kraft for billetter udstedt fra og med 12. januar 2006.

Skrevet af