Parasit eller værdifuld samarbejdspartner?

Af Michael Luplau (billedet)Specielt nu, hvor Sterling – og til lykke med det – vokser med købet af Maersk Air, og ikke mere er et mindre lokalt/regionalt selskab, som i vid udstrækning har fundet sine kunder blandt konsumenter i hjemmemarkederne, primært Danmark og i en vis udstrækning i Norge og Sverige.Stefan Vilner går så vidt i sine udfald, at han ligefrem kalder GDS’erne for ”parasitter” – altså snyltere, som lever på andres bekostning uden at yde noget til gengæld. Det er noget af en udmelding, som kræver et anderledes nuanceret svar.Samtidig antyder Stefan Vilner, at Sterling skulle miste kontrollen over deres billetter? Jeg antager, at der menes udbud af sæder, men uanset hvad, har GDS’en ingen indflydelse på nogen af delene. Det kontrollerer luftfartsselskaberne suverænt.Umiddelbart fristes man til at tro, at Stefan Vilner ikke har haft lejlighed til at sætte sig ind i, hvad GDS’erne reelt tilbyder sine kunder, som leverandører til såvel flyselskaber som rejsebureauer over hele verden, samt ikke mindst de mange rejsekontorer hos de store virksomheder.GDS-filosofien har fra den tidlige start været og er stadig, at tilbyde flyselskaberne en sikker og effektiv distribution af deres produkt – salg af flysæder og adgang til priser. Begge dele markeds –og udbudsbestemte.

Og samtidig at tilbyde rejsebureauerne en ”one stop shopping” platform, som muliggør en hurtig og effektiv rådgivning til deres off-line kunder samt en avanceret integration til de talrige internetbaserede rejseportaler.600-700 luftfartsselskaber anerkender stadig vigtigheden af denne filosofi, hvor de har mulighed for at tilbyde deres produkter til agenter overalt i verden, og dermed sikre billig distribution på hjemmemarkedet og samtidig i de vanskeligt tilgængelige og markedsføringsmæssigt dyre udemarkeder.Alle luftfartsselskaber har altid haft direkte salg ved stalddøren i det hjemlige – det er der ikke noget nyt i.

Nu er det blot via internettet med de fordele det tilgangsmæssigt tilbyder. Men store markedsandele ved direkte salg i udemarkederne hører vist til sjældenhederne. Og stadig ligger majoriteten af reservationer på hjemmemarkedet i GDS’erne.Det skulle undre mig meget, hvis Sterlings fortsatte vigtigste samarbejdspartner/kanal, rejsebureauerne, ikke har et udtalt ønske om at Sterling er repræsenterede i GDS’erne.

Alle rejsebureauer benytter GDS’er og hele deres procesflow til back-office, MIS, afregning etc. er bygget op omkring GDS’ernes leverancer af PNR’er.Jeg har svært ved at forestille mig, at de ønsker sig 30 år tilbage i tiden til et miljø bestående af multisystemer med hver deres sprog, forskellige betalingslogistikker, manglende ”one stop shopping”, forskellige afregningsmetodikker etc.I Cendant TDS har vi ikke blot Galileo, men en portefølje af produkter og muligheder som Shepherd Systems (MIS), hoteller, internetportaler, consolidators osv., som vi kan tilbyde vore kunder, alt efter behov og ønsker.Jeg er sikker på, at Sterling ved en dybere indsigt i mulighederne og udbyttet af disse, vil finde at GDS’erne ikke er parasitter, men faktisk i tillæg til deres egen distributionskanal tilbyder rejsebureauerne og Sterling ”value for money.”Vi vil gerne indbyde Stefan Vilner til en demo hos Cendant TDS, så Stefan ved øjesyn får mulighed for at se den dybe og brede værdi ved at benytte en global distributionspartner – i dette tilfælde Galileo med tilhørende produkter. Du kan bare ringe, Stefan…

Skrevet af