Ole Andersen, direktør Danhostel, foran Danhostel Copenhagen City. PR-foto.

Danhostel får eget manifest om FN’s Verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal integreres i den daglige drift på de 63 Danhostels i Danmark, der sidste år havde en million overnatninger. Kæden opretter nu en årlig Danhostel Verdensmål Pris.

Danhostel har netop præsenteret en større handlingsplan for sine 63 medlemmer på kædens årlige generalforsamling.

Det konkrete arbejde med FN’s verdensmål startes nu på de enkelte hostels rundt om i Danmark. Disse omfatter blandt andet kædens eget værdisæt om fællesskab og social ansvarlighed mellem mennesker.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som trådte i kraft 1. januar 2016, passer rigtig godt ind i det værdisæt, som ligger til grund for Danhostel, oplyser den danske kæde og tilføjer:

”Hos Danhostel er værdierne fællesskab, samvær samt forståelse og respekt mellem mennesker de centrale omdrejningspunkter i den oplevelse, som man ønsker skal afspejles i gæsteoplevelsen under et ophold på et Danhostel.”

Ole Andersen, direktør hos Danhostel, siger om kædens arbejde med de 17 FN-verdensmål:

”Hos Danhostel har det altid været vigtigt at være med til at skabe trygge rammer med plads til fællesskaber på tværs af generationer. I vores arbejde med verdensmålene kan man i princippet sige, at vi går tilbage til vores egen oprindelse og DNA, som er kendetegnet ved fællesskab, social omtanke og respekt for hinanden.”

Mødet mellem mennesker
Videre siger Ole Andersen: ”Derfor arbejder vi i særlig grad med de mål, som omhandler Mindre Ulighed (10), Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16), de tre mål passer godt til os og giver os nye muligheder for at arbejde endnu mere målrettet på disse områder.”

Ole Andersen tilføjer: ”Vores arbejde med verdensmålene er langt mere end et pænt stykke papir. Danhostel implementerer en konkret handlingsplan, som alle medlemmer af kæden skal arbejde med i lokalområderne. Man uddanner samtlige værter på de 63 hostels, og integrerer arbejdet med verdensmålene i mange af kædens aktiviteter på nationalt plan.”

For at motiverer alle til at arbejde aktivt med verdensmålene indstifter vi en helt særlig pris ”Danhostel Verdensmål Pris”, som årligt vil blive tildelt det Danhostel, som på ekstraordinær vis har arbejdet med verdensmålene, oplyser Ole Andersen.

Relaterede artikler:

Kommune vil nedrive stort overnatningssted

Kloster bliver medlem af Danhostel

Turismens Hus får ny brancheorganisation