”Bæredygtighed er ikke kun sund fornuft i forhold til miljøet og klimaet, men er også god forretning,” står der i debatindlæg fra Tivoli og Dansk Industri. Her en af de sejlende danske turistattraktioner, Baadfarten nord for København på Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø. Foto: Strömma.

Danmark skal være Europas mest bæredygtige rejsemål

”En kvalitetsoplevelse skal også være bæredygtig. Bæredygtighed er et konkurrenceparameter om at tiltrække kvalitetsbevidste turister,” skriver direktører i Tivoli og Dansk Industri i debatindlæg.

Sidste år var der 53,9 millioner turismeovernatninger i Danmark – heraf 27,6 millioner udenlandske; dansk turisme står bag 161.000 jobs og i 2017 var den danske turismeomsætning 128 milliarder kroner, viser de nyeste tal fra VisitDenmark.

Men dansk turisme kan blive bedre – blandt andet med øget fokus på bæredygtighed, der for mange rejsende er et væsentligt kriterium når destinationen vælges.

Tine Roed er direktør i Dansk Industri for blandt andet energi og klima, miljø, byggeri, transport, fødevarer, sundhed samt turisme. Foto: Hans Søndergaard.

Denne vinkel har administrerende direktør for Danmarks største turistattraktion, Tivoli, Larst Liebst, og Tine Roed, direktør i Dansk Industri med ansvar for områder som blandt andet klima, transport og turisme, netop skrevet debatindlæg om i Jyllands-Posten.

Her skriver duoen blandt andet:

”I 2016 præsenterede den daværende Venstre-regering den første samlede nationale strategi for turisme. Strategien har været med til at sætte en fælles retning for dansk turisme, og vi har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af udenlandske turister. Udviklingen har betydet, at mange af målene i strategien er nået, og det er på tide at genbesøge strategien og se, om vi er ambitiøse nok.”

Lars Liebst, der i snart 25 år har været administrerende direktør for Tivoli, er blandt andet formand for Dansk Industris Udvalg for Turisme. Pressefoto: Tivoli.

Bæredygtighed er en god forretning
”Danmark står allerede stærkt inden for grønne løsninger, og vi er kendt ude i verden som en bæredygtig nation. Det brand bør være en integreret del af vores turisterhverv. I en opdateret og ambitiøs strategi for dansk turisme bør vi sætte os som mål, at Danmark skal være den mest bæredygtige rejsedestination i Europa,” skriver Tine Roed og Lars Liebst og tilføjer:

”Vi har et stærkt udgangspunkt i turisterhvervet til at samarbejde med andre erhverv om at udvikle bæredygtige kvalitetsoplevelser. Fremover skal en kvalitetsoplevelse også være en bæredygtig oplevelse. Bæredygtighed er ikke længere bare nice to have, men er et konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække de kvalitetsbevidste turister.

Turisterne efterspørger ansvarligt ressourceforbrug, grøn energi, reduktion af madspild og andre bæredygtige løsninger, på samme måde som de efterspørger god service og kvalitetsoplevelser. Flere steder i turisterhvervet arbejdes der allerede i dag strategisk med bæredygtighed som en integreret del af forretningsudviklingen.

Mange virksomheder har i dag fokus på at mindske ressourceforbruget ved eksempelvis at modvirke madspild, udfase engangsplast og mindske energiforbruget. Bæredygtighed er ikke kun sund fornuft i forhold til miljøet og klimaet, men er også god forretning.

Tivoli har eksempelvis udskiftet 100.000 glødepærer og lyskæder med energivenlige LED-pærer, hvilket har været med til at sænke Havens strømforbrug med mere end 1 million kilowatt-timer, og elektriciteten kommer fra CO2-neutrale vindmøller. Ligesom Tivoli har indført et pantsystem på plastickrus, der har sparet omkring 1,2 million engangsbægre.”

Øget omsætning uden øget energiforbrug
“Tivoli er ikke den eneste turistattraktion, der har reduceret sit klimaaftryk. Omsætningen i dansk turisme er fra 2014 til 2017 steget med 28 milliarder kroner. De foreløbige tal for energiforbruget i turisterhvervet viser, at vi har formået at øge omsætningen uden at øge energiforbruget. Det er en positiv udvikling, men vi skal være endnu mere ambitiøse i de kommende år – ikke kun i forhold til energiforbruget, men også generelt i forhold til vores forbrug af ressourcer, hvis vi skal sikre en robust og bæredygtig udvikling i dansk turisme.

Skal vi i mål med visionen, skal vi i et offentligt og privat samarbejde styrke vores viden om turisters adfærd og færden. Indsigt, der skal bruges til at udvikle nye bæredygtige løsninger,” lyder det blandt andet fra Tine Roed og Lars Liebst i debatindlægget i Jyllands-Posten.

Relaterede artikler:

Ny dansk turismerekord

Norden bør markedsføres som én turistdestination

”Gymnasielever er fremtidens rejsende”