Danske charterarrangører skifter formand

Samtidig er Henrik Specht udnævnt til direktør for RID. Han har hidtil været generalsekretær i organisationen. Henrik Specht er tillige direktør i konsulentvirksomheden Keypoint.

 

RID’s 12 medlemmer står for ca. 85 % af samtlige charterrejser med fly ud af Danmark. En række af RID’s medlemmer arrangerer tillige ferierejser med rutefly.

Medlemmerne er: Apollo, Atlantis Rejser, Bravo Tours, Club La Santa, Falk Lauritsen, Folkeferie.dk, Primo Tours, Spies, Star Tour, Ung Rejs, Århus Charter og Detur.

Tyrkiet Eksperten, Danmarks femtestørste charterbureau, er ikke med i RID.

 

I 2011 sendte RID’s medlemmer 1.067.873 ferierejsende ud af Danmark, en stigning på ca. 6 pct. i forhold til året før.

 

På den netop afholdte generalforsamling blev adm. direktør Stefan Vilner, Apollo/Kuoni, valgt til ny formand. Han efterfølger adm. direktør Peder Hornshøj, Bravo Tours, som har været formand i de forgangne to år.

Formandsposten i RID går på skift mellem Danmarks fire største charterarrangører – Spies, Star Tour, Apollo og Bravo Tours.

 

”I kølvandet på Cimber Sterlings konkurs mærker vores medlemmer øget efterspørgsel på sommerferierejser,” siger Stefan Vilner og tilføjer: ”Ferien er for mange årets højdepunkt, og den er for vigtig at gamble med. Derfor vil stadigt flere rejse med de kendte og veletablerede rejsearrangører, hvor kunderne ved, at tingene fungerer, og at vi tager os godt af dem.”

 

 ”Vi har for nylig udarbejdet en opgørelse over antal rejsende ud af Danmark i 2011. RID’s 12 medlemmer stod for over 1 million ferierejsende, ca. 85 pct. af det samlede antal charterrejser ud af Danmark,” siger Stefan Vilner og tilføjer: ”Det svarer til ca. 6 pct. flere rejsende i forhold til året før – og afspejler, at danskernes forbrugertillid er på vej op.”

 

”Vi er forholdsvis optimistiske om den forestående sommer. Det virker, som om en ikke ubetydelig del af de frigivne efterlønsmidler bliver anvendt på en ferie sydpå. Medmindre uforudsete begivenheder spiller os et puds, forventer vi, at antallet af ferierejsende til sommer overstiger niveauet sidste år,” siger den nye formand.

Skrevet af Henrik Baumgarten