750 til søfartskonference i København

København er fra 3.til 12. oktober vært for mødet i Maritime Safety Committee (MSC 83), som er det forum, der vedtager international lovgivning for sikkerhed til søs.

Maritime Safety Committee er en af de mest betydningsfulde komitéer inden for FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO), som samler 167 af verdens lande.

I en kommentar siger økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, at han er tilfreds med, at dansk skibsfart også på denne måde får sat internationalt fokus på Danmark.

”Jeg er stolt over at være vært for et så vigtigt internationalt møde. Jeg ser det som en anerkendelse af Danmarks betydning for den internationale regelfastsættelse, det internationale samarbejde for sikkerhed til søs og beskyttelse af havet mod forurening”.

Skrevet af