Grønland. (Foto: Visit Greenland | Facebook.com | PR)

De fleste i Grønland hilser turismen velkommen

Størstedelen af de adspurgte i ny undersøgelse er venligt stemte, når det kommer til den grønlandske turisme. Flere foretrækker dog landbaserede turister frem for krydstogtgæster.

Isbjerge, indlandsisen og nordlyset er blandt de elementer af den rå natur, der hvert år trækker turister til Grønland, og det viser sig, at i gennemsnit 93,1 procent af respondenterne i en undersøgelse godt kan lide eller i hvert fald synes, det er okay, når der kommer gæster til deres by eller bygd.

Tallet er faldet en smule i forhold til en lignende undersøgelse, der blev foretaget i 2021. Her var det 94,6 procent, men overordnet set er de grønlandske borgere positivt indstillede over for turismen. I Danmark har en undersøgelse fra Visit Denmark vist, at 78 procent af de adspurgte mener, at turismen har flere positive end negative konsekvenser.

Undersøgelsen gennemførte Visit Greenland i oktober sidste år blandt 2.189 personer fra Grønland, hvoraf 60 procent var kvinder, mens de 40 procent var mænd. De fordelte sig desuden repræsentativt fra en alder på 18 år og opefter.

Mange ønsker flere turister
Det er dog ikke alle indbyggere i Grønland, der nødvendigvis hilser turismen velkommen. Et gennemsnit på 2,8 procent af respondenterne svarer nemlig, at de føler sig generede eller irriterede af turisterne enten en gang imellem eller ofte.

97,1 procent svarer ja til et spørgsmål om, hvorvidt de gerne ville have, at der kom flere turister til deres by, mens 28,4 procent af de adspurgte mener, at mængden af turister kan blive for stor, når et krydstogtskib eksempelvis gør anløb i byen.

Blot 2,6 procent mener, at der generelt er for mange turister i deres lokalområde. Derudover viser undersøgelsen at 8 procent af respondenterne selv arbejder med turisme på den ene eller anden måde, hvilket er en kende mindre end gennemsnittet på verdensplan, hvor det tal er 10 procent.

Foretrækker landbaserede turister frem for krydstogtgæster
Deltagerne i undersøgelsen spørges desuden ind til, om de mener, at turisterne bidrager positivt til lokalsamfundet. Det kan eksempelvis være ved at bruge penge i områdets butikker, føre samtaler med borgerne og bringe liv til byen.

I gennemsnit er 79,7 procent enige eller overvejende enige i, at landbaserede turister har en positiv indflydelse på dagligdagen, der hvor de bor, mens 5,2 procent erklærer sig uenige eller overvejende uenige i dette spørgsmål.

Når der spørges ind til de turister, der ankommer til Grønland med krydstogtskib, er det dog kun 74,4 procent af respondenterne, som mener, at denne gruppe turister yder et positivt bidrag til lokalsamfundet, mens et gennemsnit på 8,3 procent er overvejende eller helt uenige i spørgsmålet.


Relaterede artikler:

Krydstogtrederi vil have eget hotel i Grønland

Grønland i overhalingsbanen hos stort rejsebureau

Tættere samarbejde om grønlandsk turisme