Direktør Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening. (Foto: Jonas M. Kunzendorf)

‘Der bliver store krav til fremtidens flytransport’

7´eren: Fredag fejrer Danmarks Rejsebureau Forening sit 80 års jubilæum, og direktør Lars Thykier har været med siden 2002. Han er ikke i tvivl om kravene til fremtiden for luftfartsbranchen.

1. Nu er der gået 80 år med Danmarks Rejsebureau Forening. Hvad har du i din tid, Lars Thykier, været mest stolt af at have udrettet?

”DRF har gennem 80 år evnet at samle den danske rejsebureaubranche og tale dens sag overfor omverdenen, hvad enten det drejer sig om myndigheder, kunder eller interessenter. DRF bliver hørt når det drejer sig om forhold for danske rejsebureauer og de kunder der benytter dem. Det faktum siger vel egentlig alt.

Konkret er jeg mest stolt af, at DRF har kunnet sætte sit præg på udformningen af Pakkerejseloven og den tilhørende Rejsegarantifondslov, når de skulle ændres, og her har især Karin Aagesen (Første pakkerejselov), samt Jakob Hahn & Nils Hornemann (Anden Pakkerejselov) gjort en kæmpe indsats for den danske rejsebureaubranche. Resultaterne af det arbejde er jeg især stolt af.”

2. Hvad er egentlig jeres vigtigste funktion i det daglige?

”Rådgivning af DRF`s medlemmer er nummer et, skarpt fulgt af indsatsen overfor såvel myndigheder, politikere og andre interessenter i sager, der berører danske rejsebureauer.”

Den rigtige beskrivelse
3. Hvordan har du det med, at din nærmeste juridiske medarbejder råder jeres medlemmer til at være lidt mere omhyggelige med hotelvalg i udlandet?

”For det første har jeg det rigtig godt med at Jakob har udtalt sig som han har i et af DRF-nyhedsbrevene for nylig. For han har jo ret! Konkret refererer Jakob til Pakkerejseankenævnets kendelser, og det er jo et faktum, at de sager der tabes i nævnet og som vedrører ”indkvartering” typisk bliver tabt, fordi indkvarteringen ikke er beskrevet tilstrækkeligt tydeligt og korrekt.

Jeg vil faktisk tillade mig at gentage Jakobs opfordring til rejsebureauerne om at beskrive alle deres produkter korrekt, for det er til glæde for alle parter, og især kunderne. Dertil kommer, at man også undgår at tabe en sag på grund af fejlbehæftede beskrivelser i Pakkerejseankenævnet, hvis det skulle komme dertil.”

Fodslæbende flyselskaber
4. Kan du/I både puste og have mel i munden, når det gælder flyselskabernes forsinkelser. På den ene side forsvarer DRF bureauer og flyselskaber, på den anden side forsvarer DRF også passagerernes rettigheder efter EU forordning 261?

”Jeg har åbenbart udtalt mig uklart, når du kan have en opfattelse af, at DRF/jeg forsvarer flyselskaberne i Forordning 261-sager(Denied boarding-forordningen). For min og DRF`s holdning i dette spørgsmål er meget klar:

Vi forsvarer kundernes rettigheder i de krav, der kan opstå i forhold til en flyforsinkelse. Hverken mere eller mindre. Vi er til gengæld meget glade for, at der med den nye pakkerejselov er mulighed for at pakkerejsekunder ikke kan kompenseres dobbelt for den samme mangel, og at rejsebureauerne derfor kan modregne en 261-kompensation i den kompensation, de selv skal give til en kunde i form af halve eller hele døgnandele af rejsens pris.

Og så er det i øvrigt trættende at opleve, at flyselskabernes adfærd på dette område er så fodslæbende som tilfældet er. For tolkningen af DBC-reglerne er efterhånden så klar, at der ikke er tvivl om, hvornår en kompensation skal udbetales. Og det seneste tiltag med en fiktiv forlængelse af flytider for derved at undgå at skulle DBC-erstatning, er altså ikke en holdbar løsning og blot endnu et forsøg fra nogle flyselskaber på at undslippe at betale for, at de ikke flyver bare tilnærmelsesvis til tiden.”

5. Du har selv en fortid i SAS. Hvordan synes du flyselskaberne klarer sig, og tror du på fortsat vækst?

”Spørgsmålet om flyselskabernes fremtid er der så mange andre der er væsentlig bedre rustet til at svare på end jeg, så det vil jeg afstå fra kommentere på.

Til gengæld vil jeg gerne opfordre til, at samtlige flyselskaber der ønsker at overleve på langt sigt sørger for at deres flyflåde til enhver tid er den mest bæredygtige der findes, for forbrugerne kommer til at stille store krav til fremtidens flytransport, herunder at den genererer meget lidt, eller slet ingen CO2-forurening, og at støjen fra flyene er minimal. Kun ved at satse på fly der ikke ”forurener” vil transport med fly nemlig kunne overleve som transportprodukt.”   

Nærmest bedrageri
6. Er det i orden, at der sælges flybilletter i et rejsebureau med en transportør, hvor man har en klar formodning om, at transportøren er tæt på konkurs?

”Det siger sig selv, at det ikke er OK at sælge et produkt man ved ikke vil blive leveret. Man skal i sådanne tilfælde som minimum betale de modtagne penge tilbage, hvis en kunde ikke kommer af sted. Gør man ikke det, så er der vel i sådanne situationer nærmest tale om bedrageri. 

Men mon ikke det er noget helt andet du tænker på? Er det ikke spørgsmålet om hvad et rejsebureau skal gøre for at sikre sig at dets kunder ikke rammes af en konkurs, som er interessant at forholde sig til? Og er det så ikke sådan, at når man har købt en pakkerejse så er kunden netop sikker på at komme af sted på sin rejse hvis en transportør går konkurs, for så skal rejsebureauet jo finde en anden transportør uden omkostninger for kunden?

Jeg tror, at det er det sidste, der er interessant og det samtidig er det spørgsmål som rejsebureauet skal forholde sig til, når det køber ind, nemlig om en leverandør er i stand til at opfylde sine aftaler. Det gælder uanset om der skal vælges flyselskab, hotel, busselskab eller andre leverancer.”

Vil da gerne have flere medlemmer
7. Hvorfor har DRF ikke flere medlemmer end omkring 100? Ville det ikke være naturligt, at medlemmer af den lovpligtige Rejsegarantifond også var medlemmer i Rejsebureauforeningen?

”Big isn’t necessarily beautiful”. DRF har cirka 100 medlemmer som alle er super professionelle på deres område(r), og som vi er rigtig glade for at kunne servicere.  Det er ikke ambitionen endsige målet, at alle 600+ medlemmer af Rejsegarantifonden skal være medlem af foreningen.

Der findes selvfølgelig gode rejsebureauer i Danmark, som ikke er medlem af foreningen, og dem vil vi selvfølgelig meget gerne have som medlem, men der er ikke tale om, jævnfør din vinkel, at vi ”mangler” 500 medlemmer.

Vi taler i øvrigt jævnligt med en del af de rejsebureauer, der ikke er medlem af DRF om, hvordan vi kan hjælpe dem, og mon ikke nogen af dem vælger at melde sig ind i DRF? Det håber jeg da.”