En Boeing B777-300 fra Kuwait Airways – pressefoto fra Boeing.

Domstol afviser klagesag mod flyselskab

En israelsk student med bopæl i Tyskland fik ikke noget ud af at sagsøge Kuwait Airways, der på grund af hans israelske pas ikke ville have ham med som passager.

En appeldomstol i Tyskland har netop afvist en anke fra en israelsk studerende, der bor i Tyskland og som i 2016 havde købt billet med Kuwait Airways til Bangkok. Flyselskabet afviste passageren på grund af Kuwaits boykot af Israel.

Manden havde i 2016 købt billetten med afgang fra Frankfurt og mellemlanding i Kuwait inden turen skulle fortsætte til Bangkok. Men Kuwait Airways aflyste bookingen, da det blev klart, at manden havde et israelsk pas.

Flyselskabet tilbød at ombooke passageren til et andet flyselskab, men det afviste manden og anlagde i stedet sag mod Kuwait Airways med krav om kompensation og påstået diskriminering, skriver blandt andet nyhedsbureauet Associated Press.

Sagen kom i første omgang for byretten i Frankfurt, der i sin kendelse sagde, at Kuwaits boykot af Israel er ”uacceptabel.” Men domstolen valgte ikke at dømme til passagerens fordel, da den så det sandsynliggjort, at manden alligevel ikke havde fået adgang til transithallen i lufthavnen i Kuwait City på grund af Kuwaits boykot af Israel – og at flyselskabet dermed alligevel ikke havde kunnet opfylde sin transportaftale med indehaveren af billetten.

Appeldomstol sagde også nej
Den utilfredse passage valgte at anke byretten i Frankfurts kendelse til en tysk appeldomstol. Men her var der heller ikke hjælp at hente.

Appelretten sagde i sin kendelse forleden, at det var “irrelevant” at Kuwait Airways frygtede sanktioner fra myndighederne i Kuwait, hvis flyselskabet havde transporteret passageren fra Frankfurt til Kuwait City. Appeldomstolen begrundede dette med en kendelse fra en anden domstol sidste år der afgjorde, at Kuwaits boykot af Israel ikke var retsgyldig i Tyskland.

Den tyske transportminister har kritiseret Kuwaits boykot af Israel og bedt Tysklands ambassadør i Kuwait om at fremføre det tyske synspunkt for myndighederne i Kuwait. Men denne indsigelse har ikke ændret Kuwaits politik på området.

Relaterede artikler:

USA dropper forbud mod laptops

Ny EU-dom øger flypassagerers ret ved strejker

Tørstig flypassager fik bøde på 75.000 kroner