Ny kendelse fra EU-Domstolen siger, at flyselskaber i EU skal betale kompensation til passagerer ved deres ansattes eventuelle uvarslede strejker. Foto: Trafikstyrelsen.

Ny EU-dom øger flypassagerers ret ved strejker

Trafikstyrelsen i Danmark må ændre praksis efter ny dom fra EU-Domstolen om at strejke hos flypersonale alligevel ikke er en ”usædvanlig omstændighed” – og at passagererne derfor har krav på kompensation.

”Dommen vil nok blive afprøvet i et eller flere EU-lande,” siger chefkonsulent Per Henriksen fra brancheorganisationen Dansk Luftfart under arbejdsgiverforeningen Dansk Industri til STANDBY.dk

Baggrunden er, at Trafikstyrelsen i Danmark onsdag meddelte den vil ændre sin fortolkning af flypassagerers ret til kompensation på endnu et område. Denne gang efter en dom fra EU-Domstolen har afgjort, at strejke hos flypersonale eller sygefravær som følge af en uventet meddelelse om omstrukturering, herunder fyringsrunder, i flyselskabet, ikke er en usædvanlig omstændighed.

Denne ”ikke usædvanlige omstændighed” betyder, at det ved sådanne strejker med flyforsinkelser eller aflysninger til følge ikke er muligt for flyselskaber i EU at blive fritaget for at udbetale kompensation.

Trafikstyrelsen i Danmark har hidtil lagt til grund, at strejker, der påvirker det transporterende flyselskabs drift som udgangspunkt betragtes som en usædvanlig omstændighed, der ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Men på baggrund af EU-domstolens afgørelse af 17. april 2018 om kompensation som følge af en ’vild strejke’ (C-2018/258), er denne fortolkning nu ændret, oplyser Trafikstyrelsen.

Gamle sager kan få ny afgørelse
Af dommen fremgår det ifølge Trafikstyrelsen, at følgende ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder”:

Et spontant fravær af en væsentlig del af flypersonalet (’vild strejke’ det vil sige en uofficiel strejke, der ikke er godkendt af fagforeningen), hvor fraværet sker på baggrund af en uventet meddelelse om en omstrukturering af virksomheden – og at fraværet sker på medarbejdernes eget initiativ, idet de sygemelder sig, lyder det fra Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen oplyser også, at hvis en forbruger vurderer, at vedkommendes tidligere afgjorte sag om en flyforsinkelse kunne få et andet udfald som følge af denne praksisændring, er man velkommen til at ansøge styrelsen om genoptagelse af sagen. Sagen må dog ikke være mere end tre år gammel.

Den nye kendelse fra EU-Domstolen skyldes en sag fra 2016 mellem det tyske flyselskab TUIfly og passagerer, der var meget utilfredse over langvarige forsinkelser hos TUIfly og som derfor klagede til EU. TUIfly ville ikke betale kompensation i sagen.

Kun strejker ved overenskomstforhandlinger
Dansk Luftfart sætter sin lid til, at Trafikstyrelsen kun vil tolke den nye EU-dom efter hvad der står i den – og tage hensyn til danske arbejdsmarkedsforhold. Tankegangen er, at der i dag nærmest kun er strejker indenfor dansk luftfart ved overenskomster – ikke ”vilde, spontane” strejker.

”Vi forventer, at Trafikstyrelsen vil forholde sig meget kontant til denne dom og tage hensyn til konditionerne i dansk luftfart. Der kan komme konflikter ved overenskomster – andre konflikter er brud på eksisterende aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere,” siger chefkonsulent Per Henriksen.

Relaterede artikler:

DRF enig i Højesteretsdom mod Primera Air

Stadig færre passagerer droppes fra fly

315.000 ramt af Ryanairs aflysninger