Sidste år solgte DSB passagerbilletter for 3,6 milliarder kroner, et fald på 34 procent sammenlignet med 2019. Arkivpressefoto for DSB: René Strandbygaard.

DSB mistede 67 millioner togpassagerer

DSB havde sidste år 120,1 millioner togrejsende mod 187,2 millioner i 2019. Statsbanerne fik efter coronakompensation et underskud på 104 millioner kroner i sidste regnskabsår.

Det markante fald i passageromsætning under COVID-19 i 2020 modsvares delvist af kompensation fra staten på 914 millioner kroner, skriver DSB i sin årsrapport for 2020, der kom torsdag.

Togdriften var i 2020 efter aftale med regeringen stort set fastholdt efter den oprindelige køreplan for at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet. Det har blandt andet skulle sikre, at personer med samfundskritiske funktioner har kunnet komme til og fra arbejde.

Nedgangen i passagertallet skyldes blandt andet, at myndighederne har opfordret danskerne til at arbejde hjemme samt generelt at undgå kollektiv trafik i myldretiden. Det har naturligvis påvirket både rejsetal og passageromsætning markant i negativ retning, noterer DSB.

Nedgangen i passagertallet sidste år var på alle DSB’s primære områder: S-tog og Fjern- & Regionaltog. Fjern- & Regionaltog havde 43,7 millioner rejser sidste år mod 75,3 millioner i 2019 svarende til et samlet fald på 42 procent.

Solgte passagerbilletter for 3,6 milliarder kroner
Sidste år solgte DSB passagerbilletter for 3,6 milliarder kroner, et fald på 34 procent sammenlignet med 2019.

Efter den kontrollerede genåbning af Danmark fra starten af maj var der over sommeren en stigning i rejsetallene, om end på et væsentligt lavere niveau end i 2019. Sommerens stigning var positivt påvirket af en Orangekampagne som gav et mersalg på mere end 500.000 billetter. Hertil kommer udbuddet af 50.000 rejsepas, som genererede 225.000 nye rejser.

Den faldende passageromsætning medvirkede til et underskud på 104 millioner kroner. Årets før var tabet 1,6 milliarder kroner.

Coronakrisen kostede DSB 1,5 milliarder kroner
Fra 11. marts til 31. december sidste år gav coronakrisen DSB et skønsmæssigt tab på 1,5 milliarder kroner.

DSB forventer også i år, at coronakrisen og restriktionerne vil påvirke passagertallet negativt.

Blandt højpunkterne for sidste år fremhæver DSB, at første tre af i alt 42 bestilte Siemens Vectron ellokomotiver blev leveret i oktober og er indsat i passagerdrift i regionaltogstrafikken på Sjælland

Hele DSB’s årsrapport for 2020 kan læses via dette link.

Relaterede artikler:

Nattog vender tilbage til Danmark

Stabilt 2020 for punktlighed hos DSB

DSB mister rejsende og forventer milliardunderskud