I årets tredje kvartal modtog DSB de første tre af 42 bestilte Siemens Vectron el-lokomotiver. De kom i oktober i drift i regionaltogstrafikken på Sjælland. Pressefoto: Siemens.

DSB mister rejsende og forventer milliardunderskud

I årets første ni måneder har DSB mistet mere end hver tredje togpassager; coronakrisen betyder også, at statsbanerne ser frem mod et underskud i år på 1,1 milliarder kroner.

I årets tredje kvartal fik DSB et underskud før skat på 641 millioner kroner; statsbanerne havde 91,5 millioner rejsende, hvilket var 34 procent færre end samme periode sidste år. Nedgangen i antal rejser er fordelt på alle markeder, men har været størst for fjern- og regionaltog, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Efter ønske fra regeringen og Folketinget har DSB stort set opretholdt sin normale togdrift under coronakrisen. Det påvirker naturligvis underskuddet, og det vil det offentlige kompensere.

I pressemeddelelsen skriver DSB blandt andet, at man er ”stærkt påvirket af COVID-19. Fra medio marts og frem har DSB mistet en betydelig del af sin passageromsætning som følge af COVID-19 og de restriktioner og anbefalinger, der løbende er udmeldt for at begrænse smittespredningen.

Der har kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften. For at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet og for at sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kan komme til og fra arbejde, har DSB efter aftale med regeringen i væsentligt omfang fastholdt togdriften gennem hele COVID-19,” hedder det fra DSB.

Orange-kampagne solgte halv million togbilletter
Efter en god start på året, hvor vi frem til medio marts havde vækst i antal rejser og øgede markedsandele over Storebælt, har COVID-19 haft en markant negativ påvirkning på rejsetallene, oplyser DSB.

Efter den kontrollerede genåbning af Danmark fra starten af maj var der hen over sommeren en stigning i rejsetallene – om end stadig på et væsentligt lavere niveau end i 2019. Sommerens stigning var positivt påvirket af en Orange-kampagne, som solgte over en halv million billetter. Hertil kommer udbuddet af 50.000 Rejsepas, som genererede 225.000 nye rejser.

Relaterede artikler:

Kombardo Expressen får ny dansk fjernbusrute

Ny dansk rejseindikator analyserer nyeste data

Fyringsrunde i DSB