DSB øger overskuddet

Trafikselskabet opnåede i årets første ni måneder et resultat før skat på 595 millioner kroner. Korrigeret for engangsposter blev resultatet 397 millioner kroner – en forbedring på 58 millioner i forhold til samme periode 2016.

Der har været en negativ udvikling i passagertallet, som modsvares af et større fald i driftsomkostninger og især finansieringsomkostninger og afskrivninger. Den nettorentebærende gæld er nedbragt med 1.366 millioner kroner i forhold til 31. december 2016 og udgjorde 4.668 millioner kroner den 30. september 2017.

Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltog – den del som DSB alene står til ansvar for – ligger på 94,3% og er dermed over Trafikkontraktens mål på 93,9%.

Det fælles mål for DSB og Banedanmark for kundepunktlighed er forbedret i forhold til samme periode i 2016, men kundepunktligheden ligger med 79,1% under Trafikkontraktens mål på 82,4%. De omfattende arbejder med spor og signaler er de væsentligste årsager til, at målet ikke er nået.

For S-tog ligger operatørpunktligheden med 98,7% over Trafikkontraktens mål på 97,5%. Kundepunktligheden for S-tog er 91,3%, hvilket er under det fastsatte mål på 92,3%. De 300.000 daglige kunder i de københavnske S-tog har dog kunnet nå frem til tiden i ni ud af ti tilfælde.

I årets første ni måneder har DSB oplevet et fald på 2% i antal rejser i forhold til samme periode sidste år. Det er primært drevet af et fald i antal rejser med S-tog, som følge af omfattende sporarbejder og det nye signalsystem. Skærpet konkurrence på Øst-Vest markedet har også bevirket, at antal passagerer i Fjern- & Regionaltog ikke er vokset i forventet omfang. Det er især biltrafikken der vokser, og nedsættelsen af broafgiften over Storebælt med 25% vil skærpe konkurrencen yderligere.

Indkøb af nye el-tog vil betyde en gennemgribende fornyelse af togflåden, der er nødvendig for at realisere de samfundsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige gevinster af elektrificeringen af jernbanen frem mod 2030. DSB er afhængig af, at Banedanmarks udbygning af infrastrukturen følger tidsplanen.

DSB sælger central bygning i København

Øget overskud for DSB i første halvår

DSB sælger svensk selskab

x

Læs Også

Stand By i Norge skriver

Forsinkelser i norske lufthavne – ITG sælges i stumper – Trollstigen åbnes i dag – Ejer hele Beistostølen – Ryanair fik solidt overskud – USA indbringer Airbus for WTO – 11. september effekten aftager – slut med visumpligt til Vietnam.

Åbner postkontor på vulkan

Mens postkontorer i resten af verden nedlægges på stribe, har ø-gruppen Vanuatu gjort det modsatte.

HORESTA stifter ”nattelivsforening”

Organisationen vil gøre det mere trygt at gå i byen, og sikre bedre vilkår for beværtninger med natbevilling.

Billund Lufthavn frem igen

Små 160.000 rejsende benyttede lufthavnen i maj.

Skånetrafiken overtager ansvaret for Malmö – København

Aftalen om, at Skånetrafiken overtager det operative ansvar for trafikken med Öresundståg til København og den nye endestation Østerport i december 2021, er godkendt i en aftale mellem den danske regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Ryanair vil også forhandle med kabinepersonale

Lavprisselskabet har efter anerkendelsen af pilotfagforeningerne nu også valgt at anerkende kabinepersonalets faglige sammenslutninger.