Bjarne Eklund ud af Greenland Tourism

Bestyrelsesmedlem i Grønlands Turist- og Erhvervsråd, GTE, Bjarne Eklund, har med omgående effekt sagt farvel til bestyrelsesposten, og han smækker samtidig hørligt med døren. I et brev til landsstyreformand Hans Enoksen forklarer Eklund således om sine bevæggrunde, at ”nu er det nok”: ”Når direktion og formand bag min ryk….på et telefon-bestyrelsesmøde den 8. februar fratager mig mit hverv som næstformand i GT” hedder det i brevet, der er stilet til landsstyreformand Hans Enoksen. I brevet skriver Bjarne Eklund videre bl.a., direktør i GTE, Stig Rømer Winter, på et møde den 17. marts skulle have ”latterliggjort og nedvurderet” såvel Bjarne Eklund selv som landsstyreformanden. Eklund skriver i sit brev, at han er i besiddelse af en skriftlig og uforbeholden undskyldning fra Stig Winther, men at han alligevel ikke ønsker at fortsætte.

I brevet fra Bjarne Eklund fastholder det nu tidligere bestyrelsesmedlem også, at direktionen i GTE, efter hans vurdering, gennemfører en ”særbehandling af familie og venner” – en form for nepotisme, Bjarne Eklund ikke vil medvirke til fortsættelsen af. ”Det strider mod min etik og retsmæssige opfattelse af seriøst bestyrelsesarbejde” fortsætter han.

Striden mellem Bjarne Eklund og Stig Rømer Winther brød ud i lys lue i sidste uge, efter der i den grønlandske avis Sermitsiak blev offentliggjort påstande om bl.a. direktørens nepotistiske adfærd og bestyrelsesformandens optræden på en officiel rejse til Kina. Ved den lejlighed lagde Bjarne Eklund navn til citater om, at Stig Rømer Winther skulle have bragt sig i en uheldig position med sin opførsel. Den grønlandske avisomtale førte efterfølgende til, at direktion og formandskab i GTE udsendte en pressemeddelelse, hvor anklagerne blev afvist. (se tidligere artikel herom).

Efter Eklunds udtræden af GTE-bestyrelsen er det nu op til det grønlandske hjemmestyre at udpege hans efterfølger.

Skrevet af