EU-landenes udenrigsministre kan i dag godkende nye fælles rejseretningslinjer for rejsevejledninger, men i sidste ende bestemmer det enkelte medlemsland indholdet af sine egne rejsevejledninger. Arkivfoto fra den dansk-tyske grænse: Henrik Baumgarten.

EU på vej med ens og regionale rejsevejledninger

I dag skal EU-landenes udenrigsministre godkende nye fælles rejseretningslinjer, der blandt andet kan åbne for de meget efterlyste regionale danske rejsevejledninger.

Der er tale om en EU-henstilling, altså en ikke-bindende aftale, som landene ikke er forpligtet til at følge. Forhåbningen er dog, at landene vil blive bedre til at koordinere om deres corona-tiltag for at lette rejser, skriver DR.dk

EU-landene er blandt andet enige om, at landene tager udgangspunkt i smittesituationen i de enkelte regioner og ikke hele landet, når de fastsætter deres restriktioner.

Der kan nemlig være stor forskel på smitterisikoen, afhængigt af, om man er i en millionby som Paris eller en af de mere affolkede egne på den franske vestkyst. Det kan komme til at påvirke Danmark, som vurderer landene ud fra det samlede smittetryk på landsplan.

Hvor Danmark eksempelvis fraråder alle ikke-nødvendige rejser til lande som Belgien, Kroatien og Spanien, da deres smittetal er for høje, vurderer de belgiske myndigheder situationen i de enkelte regioner, når de skal fastsætte deres restriktioner. Derfor er der områder i Kroatien og Spanien, hvor belgierne i modsætning til danskerne gerne må rejse hen, fordi smittetallene her er lave.

Uvist om retningslinjer bliver til noget
Selvom EU-landene vedtager den nye plan i dag, er det uvist, hvornår de nye retningslinjer bliver ført ud i livet, skriver DR.dk

Selvom der er bred opbakning til planen, har mange lande, herunder Danmark, under forhandlingerne holdt fast i, at de enkelte lande til syvende og sidst bestemmer over deres egne restriktioner og regler.

EU-Kommissionen kom med sit udspil til fælles rejsevejledninger i starten af sidste måned.

I en kommentar til EU-forslaget sagde Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til STANDBY.dk:

”Det ville fantastisk, også hvis vi kunne få regionale rejsevejledninger. Men en af udfordringerne bliver formentlig, at alle EU-lande synes netop deres rejsevejledninger er den rigtige måde, at gøre dette på.”

Fire farvekoder
EU-landene er ifølge DR.dk enige om fælles farvekoder – grøn, orange, rød og grå – til at visualisere smittesituationen i regionerne. I dag bruger mange lande forskellige farver.

Grøn vil betyde: Under 25 smittede på 14 dage pr. 100.000 indbyggere og under fire procent positive test.

Orange: Under 50 smittede på 14 dage pr. 100.000 indbyggere og fire procent eller derover positive test – eller mellem 25 og 150 smittede på 14 dage pr. 100.000 indbyggere og under fire procent positive test.

Rød: 50 eller flere smittede på 14 dage pr. 100.000 indbyggere og over 4 procent positive test, eller over 150 smittede på 14 dage pr. 100.000 indbyggere.

Grå: Der ikke er tilstrækkelige oplysninger om smittetrykket, eller hvis antallet af testede er under 250 pr. 100.000 om ugen.

Relaterede artikler:

EU ønsker ens rejsevejledninger

Rejsebureauforeninger: Regering uden politisk vilje

100.000 danskere på efterårsferie i udlandet