Færre benytter Mols-linien

Ikke desto mindre fastholder bestyrelsen sine forventninger til 2009, som byder både på overskud før tonnageskat og et positivt cash-flow fra driften, skriver borsen.dk.

Ikke mindst de forretningsrejsende, som udgør omkring to tredjedele af passagererne på færgeruterne er mere tilbageholdende med at rejse i krisetider. Det kan spores i antallet af passagerer, som er faldet med 22,3%, i antallet af personbiler, som er reduceret med 21,3% og i antallet af lastkøretøjer, som er gået tilbage med 18% i forhold til samme periode sidste år.

 

Hertil kommer, at rederiet har havt tekniske problemer med to af sine færger.

Internt i rederiets bestyrelse har der været uro siden en gruppe aktionærer har søgt at få solgt deres aktier. Det er ikke lykkedes, så nu er roen genoprettet. Den hidtidige bestyrelsesformand og storaktionær Carsten Berger bebudede inden generalforsamlingen, at han ønskede at trække sig.

 

I hans sted er advokat Frantz Palludan valgt ind i bestyrelsen, og udpeget til ny bestyrelsesformand.

  

Skrevet af Flemming Juul