RBU videreføres af Billetkontoret

Rejsebranchens Uddannelsescenter og Billetkontoret A/S har indgået et partnerskab, der muliggør videreførelsen af RBU, som ellers lukkede for godt en måned siden. Ifølge Billetkontorets adm. direktør, Jesper Schou, var det nødvendigt at sikre RBU’s fortsatte eksistens, fordi det uden uddannelsesvirksomheden ikke ville være muligt at tage IATA/UFTAA-kurser i Danmark.  Samtidig viderefører RBU også kurserne i Amadeus Reservation og Air Fares via internettet, og fra næste år er det meningen at tilbyde andre relevante kurser for medarbejdere i rejsebranchen, bl.a. PS-kurser samt kurser i salgs- og præsentationsteknik.
Allerede fra efteråret gennemføres der igen et kursusprogram. Dette kan rekvireres hos Gitte Hansen på telefon 26818601.

Skrevet af